Läbirääkimise meeskonna juhtimine

Kui läbirääkimisi peab ja nendeks valmistub vaid üks inimene, sõltub tema edukus vaid temast endast. Sellest, milline on ta läbirääkimisoskuste tase, stiilide valik, strateegia ja taktikate tundmine, eeltöö põhjalikkus. Niipea, kui kaasatud on rohkem inimesi, läheb asi keerulisemaks. Läbirääkimismeeskonna liikmetel peab olema ühtne arusaam sellest, mis läbirääkimised üldse on, milleks tuleb valmistuda ja kuidas käituda … Read more

Ajusõbralikud koolitused ja 4C mudel

Viimase neljakümne aastaga on neuroteadus, uurides inimaju ja selle funktsioone õppimisel, teinud hiiglaslikke arenguhüppeid. Seda, mida teadlased nüüd juba õppimisest teavad on, võrreldes tundmatuga, ikka veel vähe. Kuid see vähenegi lükkab ümber mitmeid kivinenud postulaate eelmisest sajandist ja muudab oluliselt õppimiskäsitlusi. Koolituse eesmärk Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele viimase aastakümne neuroteaduse leide, mis avavad õppimise … Read more

Koolitajate / suhtlemistreenerite väljaõpe

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja videotagasisidega suhtlemistreeninguid, arendada ja juhtida suuri ja väikseid gruppe. Väljaõppe läbimine annab kindla baasi erinevate täiskasvanutele mõeldud koolituste kavandamiseks ja läbiviimiseks, pakkudes kaasaegset metoodikat koolitusprotsessi juhtimiseks. DevelopDesign® on Eestis ainus videotagasisidet kasutavate suhtlemsitreenerite väljaõpet pakkuv … Read more

Stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine

Stressi juhtimine tähendab võimet ja oskusi tulla oma pingetega toime tervislikul viisil. Meie käsitlus enese vormis hoidmisest on terviklik ja eneseanalüütiline. Kuigi stressi teema võib tunduda probleemide ja raskuste keskne, on meie koolitus lahendustele suunatud, innustav ja motiveeriv. Koolituse eesmärk Koolituse eesmärk on aidata osalejatel tundma õppida oma stressi ja läbipõlemise allikaid ning leida parimaid … Read more

Mentorlus

Mentorlus on suhe, kus kogenum isik (mentor) on pühendunud, pakkudes vähem kogenud isikule (mentee või mentii) tuge ja abi enda arendamiseks. Mentorlus on laiema arengu ja võimaluste keskne. Mentoriks on oma ala professionaal, kellega ei ole  otsest juhi-alluva suhet. Sihtgrupp Koolitus on mõeldud nendele, kes oma organisatsioonis täidavad või hakkavad täitma mentori rolli. Sõltuvalt organisatsiooni … Read more

Konsulteerimis- ja nõustamisoskused

Sageli arvatakse, et kellegi nõustamiseks on vajalik eelkõige lai teadmiste pagas. See on vajalik, muidugi. Kuid lisaks sellele on nõustajal või konsultandil vaja spetsiifilisi oskusi oma nõuande kliendini viimiseks. Sihtgrupp Nõustava suhte loomist on kindlasti oluline õppida inimestel, kes töötavad abistavatel elukutsetel, aga ka juhtidel, täiskasvanute koolitajatel, müügi- ja teenindusprofesionaalidel. Koolituse teemad Uurime, mis vahe … Read more

Gruppide juhtimine

Oskust käivitada ja juhtide gruppide tööd kuulub väga erinevate ametite juurde. Grupijuhtimise oskused on vajalikud koosolekute  läbiviimisel, (projekti)meeskonna töö käivitamisel, õppe- või enesearengugruppide eestvedamisel,  konsulteerimisel, arendus-  ja muude töögruppide juhtimisel. Koolituse eesmärk Koolitus võimaldab õppida mõistma grupis toimuvat ning kavandama  ka läbiviima tegevusi grupi edukaks juhtimiseks. Koolituse teemad Grupitöö näidustused ja eesmärgid Grupi juhi ülesanded, … Read more

Kaasamisoskused

Kaasamisoskuste arendamine on vajalik inimestele, kelle töö eeldab laiapõhjaliste koostöösuhete kujundamist erinevate partneritega. Kaasamisoskuste abil mõjutatakse partnerite seisukohti, aktiviseeritakse neid tegevusele ning lõppkokkuvõttes saavutatakse eesmärgid. Koolituse eesmärk Kaasamisoskuste arendamise koolitus õpetab  eesmärgipäraselt töötama nii individuaalselt, konkreetsete partneritega kui  ka suuremate gruppidega, edukalt juhtima kaasamisprotsessi ning kasutama erinevaid kommunikatsioonistrateegiaid inimeste teavitamiseks ja mõjutamiseks. Koolituse teemad ja … Read more