Materjalid ja meetodid

DevelopDesign® koolitajate tugevuseks ja eripäraks on aktiivõppe meetodite meisterlik valdamine, “ajusõbralikkuse” põhimõtete tundmine ning õpi- ja grupiprotsesse arvestav rakendamine. Meie koolitused on alati tempokad, palju isetegemist võimaldavad ning osalejate individuaalseid vajadusi arvestavad. 5-15 minutilised lühiloengud vahelduvad harjutuste, grupitööde, arutelude, juhtumianalüüside ja rollimängudega.

grupitöö

Omame süvaväljaõpet ja pikaajalist kogemust videotagasiside kasutamisel ning teeme seda õppijaid toetaval ja mittetraumeerival moel.

Videotagasiside kasutamine seab mõningad nõuded koolitusruumidele ja tehnikale.

Videotagasisidega praktilisi treeninguid viime läbi kahe koolitaja samaaegsel juhendamisel. See võimaldab paremini demonstreerida erinevaid suhtlemismudeleid. Ja nii saame ka tagada, et iga osaleja saab koolitajatelt piisavalt individuaalset tähelepanu ja tagasisidet.

Kahte koolitajat koos kasutame mõnikord ka pikkades programmides, väga suurte gruppide puhul ning gruppides, kus organisatsiooni olukorrast tingituna võib eeldada koolitusel osalejate suuremat arenguvastupanu või omavahelisi konflikte. Meie koolitajate omavaheline sujuv soostöö on aastatega lihvitud täiuslikkuseni.

Kaks koolitajat

Koolitusmaterjalina saavad osalejad kaasa konspekti või töövihiku, mis koostatakse iga kord just konkreetse kursuse jaoks. See võib sisaldada teooriaülevaadet, töölehti, teste ja küsimustikke, artikleid.

Veebikoolituste puhul saadame koolitusmaterjalid ette, et osalejad saaksid endale töölehed välja trükkida ja konspekteerimiseks valmistuda.

Koolituse käigus valmivad grupitööd jm. materjalid saadame osalejatele elektroonse järelmaterjalina, enamasti fotodena.

Üksikud grupitööd suure tervikuna

Elektroonse õpikeskkonnana on meil pikemate programmide tarbeks kasutusel Moodle.

E-koolituste tegemisel eelistame kasutada Zoomi, millele omame litsentsi. Meie hinnangul on see funktsionaalsuselt ja kasutusmugavuselt kõige sobivam rakendus veebipõhise aktiivõppe, sh. videotagasisidega treeningute, läbiviimiseks.

Osalejatele saadame enne kursuse algust põhjaliku juhendi, kuidas Zoomi kasutada ja seda tasuta rakendust endale hankida. Seega ei ole eelnev Zoomi kasutamise kogemus osalejatel vajalik.

On kliente, kelle organisatsioonides ei ole Zoomi kasutamine lubatud. Sellisel juhul kasutame veebiõppeks kliendi enda rakendust. Paraku ei saa me sellisel juhul alati tagada, et pakume parima aktiivõppe kogemuse.