Õppekavad

Eelkõige pakume tellimuskoolitusi. See tähendab, et koolitame asutuste ja organisatsioonide poolt komplekteeritud gruppe.

Igaks tellimuskoolituseks koostame unikaalse õppekava/programmi, et täpselt vastata tellija ootustele ja osalejate õpivajadustele. Õpiväljundid lepime eelnevalt kokku tellijaga.

Kursuste pikkused on väga erinevad, alates paaritunnistest loengutest kuni mitmekümnepäevaste arenguprogrammide ja väljaõppekursusteni. Pikemad programmid koosnevad moodulitest, kus auditoorne töö vaheldub õppurite iseseisva kodutöö ja praktikaga. Koolitusprogramm võib olla kombineeritud ka erinevate uuringute, arenguseminaride, individuaalkonsultatsioonide vm. arendustegevustega.

Kui koolituskursuse käigus hinnatakse õpiväljundite saavutatust, siis väljastame kõik õppekava/programmi nõuded täitnud osalejatele tunnistused. Tunnistuste tarbeks vajame osalejate isikukoode. Kui teadmiste/oskuste kontrolli ei toimu, või kui osaleja ei täitnud programmi nõudeid, saab ta tõendi koolitusel osalemise kohta.

Avatud kursuseid, kus osaleda saavad kõik huvilised, pakub DevelopDesign® harva. Neist teavitame avalehe uudiste rubriigis. Näiteid meie õppekavadest