Nõuded koolitusruumidele ja tehnikale videotagasiside kasutamisel

Nõuded koolituskeskkonnale arutame kliendiga alati läbi, sõltuvalt konkreetsest treeningust võivad vajadused olla veidi erinevad. Üldiselt on ootused ruumile ja keskkonnale järgmised.

Koolitusruum

Ruumi suurus peab võimaldama koolitusgrupi liikmetel ja koolitajatel vabalt liikuda ja grupeeruda erinevates formeeringute (minimaalselt 35-40 m2). Soovitav on ruudukujuline (mitte piklik) ruum, mille keskel ei tohi olla vaatevälja piiravaid poste vm konstruktsioone.

Ruum peab võimaldama segamatut õppetööd, olema helikindel, mitte olema läbikäidav või nähtav kõrvalistele isikutele (klaasseinad). Tugev ventilatsioonimüra võib häirida videosalvestiste heli kvaliteeti.

Mööbel peab olema liigutatav, võimaldama toolide (ilma laudadeta) poolkaares paigutust või “saarekesi” – laudkondi 4-6 inimesega lauas.

Suuremate gruppide puhul, kui harjutusi tehakse alagruppides, on vajalikud 2-3 lisaruumi. Nõuded lisaruumidele ja nende kasutamise ajakava lepitakse kliendiga täpselt kokku.

Töövahendid ja tehnika

Koolitusruumis on vajalik pabertahvel ja teler või digiekraan. Videokaamerad, statiivid ja kaabliühendused toome me ise kaasa. Meie videokaameratele sobivate sisendite valik on näidatud siin.

NB! Videoprojektor ei asenda telerit/ekraani!

Suuremate gruppide puhul, kui harjutusi tehakse alagruppides, võib olla telerite vajadus suurem, see lepitakse kliendiga täpselt kokku.

Sõltuvalt elektrikontaktide paigutusest ja arvust võib vaja minna pikendusjuhet.

Mõnedel treeningutel (nt esinemisoskused) läheb vaja ka videoprojektorit ja kvaliteetset WiFi leviala.

Kohvipausid

Tungivalt soovitav on serveerida kohvipausid väljaspool koolitusruumi.

Koolitusruumis sees peab olema pidevalt kättesaadav joogivesi.