Mentorlus

Mentorlus on suhe, kus kogenum isik (mentor) on pühendunud, pakkudes vähem kogenud isikule (mentee või mentii) tuge ja abi enda arendamiseks.

Mentorlus on laiema arengu ja võimaluste keskne. Mentoriks on oma ala professionaal, kellega ei ole  otsest juhi-alluva suhet.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud nendele, kes oma organisatsioonis täidavad või hakkavad täitma mentori rolli. Sõltuvalt organisatsiooni mentorlusprogrammi eesmärgist võime keskenduda kas uute töötajate sisseelamise soodustamisele või suure potentsiaaliga töötajate toetamisele, kellest võivad saada tipptegijad.

Koolituse teemad ja harjutused

  • Süveneme mentorluse ja mentori rolli olemusse
  • Kirjeldame mentori peamiseid ülesandeid ja tegevusi
  • Arendame oskusi, mis võimaldavad olla väga hea mentor
  • Uurime mentorlusprotsessi etappe
  • Harjutame mentorlusvestluste erinevate osade läbiviimist
  • Arendame toimetulekut keerulistes olukordades

Koolitusega seondub