Juhendamine

Juhendamist võib vajada iga töötaja, kes asub täitma uusi tööülesandeid või  muudab oma tööalast rolli organisatsioonis. On valdkondi, kus juhendamise kvaliteedist sõltub palju – töö on keerukas ja eksimuse hind kallis. Tulemuslik juhendamine sisaldab teadmiste-oskuste edasi andmist ja õpetab edukalt toime tulema keerulistes olukodades.

Treeningu eesmärk

Olenemata valdkonnast, on meie treeningu eesmärgiks juhendamisoskuste arendamine, konkreetsete ja toimivate juhedamisvõtete omandamine. Kesksel kohal on juhendaja rolli juurde kuuluvate tegevussammude teadvustamine ja rakendamine ning konkreetsete juhendamiskokkulepete sõlmimine.

Treeningu teemad ja harjutused

  • Mis on juhendamine ja selle eesmärk valdkonnas;
  • Millised oskused ja hoiakud aitavad olla hea juhendaja;
  • Millised on õppuri eeldused ja tugevused juhendajana ja millised on arenguvajadused;
  • Juhendamise protsess ja selle kaardistamine, kriitilised kohad sooritamise seisukohalt. Kuidas kaasata juhendatav juba esimesest hetkest terviku nägemisse;
  • Kuidas luua juhendatavaga toimiv koostöösuhe, juhendamiskokkulepe ja eesmärgid;
  • Tagasiside ja edasiside juhendamisel;
  • Kuidas tulla toime „keeruliste“ juhendatavatega, probleemolukordade lahendamine.

Sihtgrupp

Juhendajad, mentorid, juhid ja spetsialistid, kelle tööülesannete hulka kuulub teiste juhendamine.

Parima tulemuse saame grupis, mille suuruseks on  8-12 inimest.

Formaat

Videotagasisidega treening kahe suhtlemisytreeneri juhendamisel. Treeningu soovitatav maht on 8 -16 akadeemilist tundi

Treeninguga seondub

Lisaks nõustame organisatsioone juhendamissüsteemi loomisel ja pakume individuaalkonsultatsioone juhendajatele.