Tagasisidestamine

Tagasiside andmisega tegelevad kõik, kes juhivad, juhendavad ja arendavad inimesi. Tagasiside aitab partnerit uute oskuste või tegutsemisviiside omandamisel, käitumise muutmisel  ja arengupotentsiaali avamisel.  Hästi antud tagasiside innustab, motiveerib ning parandab suhteid. Kuid mitte alati ei ole tagasiside andmine lihtne ning mitte alati ei võeta seda kuulda.

Treeningu eesmärk

Treeningu eesmärk on arendada tagasiside efektiivseks andmiseks ja vastuvõtmiseks vajalikke oskusi ja meetodeid ning õppida toimetulekut tagasisidest tingitud reaktsioonidega nii partnerite kui iseenda puhul.

Treening aitab oskuslikumalt valida tagasisidestamismeetodeid, õpetab vajalikke hoiakuid ja suhtlemistehnikaid ning oma sõnumi mõjusamaks muutmist. Samuti õpitakse, kuidas iseennast mugavamalt tunda raskete kõneluste käigus ning toimetulekut partneri vastuseisuga.

Treeningul

  • Uurime erinevaid tagasiside andmise meetodeid ja nende näidustusi, nt üks-ühele, grupiviisiline, kirjalik, mitmeallikaline tagasiside;
  • Harjutame positiivse ja negatiivse tagasiside andmiseks vajalikke suhtlemisoskusi ja -tehnikaid;
  • Käsitleme tagasisidestamist arengu- või hindamisvestlustel, 360° uuringu järgselt, töötaja distsiplineerimisel, uue töötaja juhendamisel, sisseelamisel;
  • Harjutame toimetulekut vastupanu, konflikti või passiivsusega ning oma emotsioonide juhtimist tagasiside andmisel;
  • Käsitleme tagasiside vastuvõtmist.

Vajadusel seostame treeningu organisatsiooni personaliprotseduuridega (arenguvestluste vormid, isiklikud arengukavad vm.)

Näidisõppekavaga saate tutvuda siin.

Sihtgrupp

Juhid, projektijuhid, juhendajad, mentorid, koolitajad ja kõik teised inimesed, kelle töö sisaldab arendava tagasiside andmist teistele.

Koolitusgrupi suurus on kuni 20 inimest. Videotagasisidega treeningul annab parima tulemuse grupp, milles on 8-15 osalejat.

Formaat

2-päevane või 1+1 päevane praktiline treening (videotagasisidega või ilma), kus kahe koolituspäeva vahele jääb kodutöö ülesandena tagasiside-vestluste läbiviimine, analüüs ja refleksioon.

Teemat saab käsitleda lühemas mahus nt koolitajate koolituse, juhtide/juhendajate arenguprogrammi või arenguvestluste teemalise koolituse osana.

Meetodid ja materjal

Lühiloengud vahelduvad grupitööde, ajurünnakute, loovharjutuste ja näidetega. Põhirõhk on refleksioonil, analüüsil  ja aruteludel.

Harjutamine toimub videotagasisidega rollimänguülesannetes (see annab parima tulemuse), või – suuremate gruppide puhul – vaatlejaga rollimänguharjutustes.

Teoreetilise materjali saavad osalejad jaotusmaterjalina, mis sisaldab nii käsitletavate teemade olulisemaid aspekte kui praktiliseks kasutamiseks mõeldud küsimustikke jm. töövahendeid.

Treeninguga seondub