Juhtimisoskused

Juhiks ei sünnita, juhiks saadakse. Nagu iga teinegi oskus, on ka inimeste juhtimise oskus õpitav. Aega-ajalt tuleb siiski ette, et juht vajab uusi teadmisi või teatud oskuste lihvimist, et muutuvas keskkonnas väiksema energiakuluga toime tulla ja õigetele asjadele keskenduda.

Developdesign® on välja töötanud rea erinervaid juhtimiskoolituse programme, mida kohandatakse vastavalt vajadusele ja kliendi soovile.

Eelintervjuude ja küsimustike abil tuvastatakse arendamist vajavad valdkonnad ja pannakse koos kliendiga kokku konkreetset olukorda arvestav programm, mis võib sisaldada erinevaid juhile vajalikke teadmisi, baasilisi oskusi ja praktilisi harjutusi.

Pakume ka komplekseid juhtide arenguprogramme, kus erinevad teemad on seotud tervikuks.

Teemad juhtimisoskuste koolitustel

Pakume järgmist valikut:

Sihtgrupp

Erinevatel juhtimistasanditel olevad juhid ja juhtide järelkasv.

Videotagasisidega koolitustel on optimaalne grupi suurus 8-12 inimest; videota koolitustel kuni 20 inimest.

Formaat

Sõltuvalt tellimusest 1, 1+1 või 2-päevased koolitused.

Mõnede teemade puhul on võimalik modifitseerida koolitusprogrammid online koolitusteks.

Meetodid ja materjal

Kõik juhtimiskoolitused on kujundatud täiskasvanukoolituse põhimõtetest lähtuvalt. Meetoditena on kasutusel lühiloengud, erinevad harjutused, ajurünnakud, grupitööd, arutelud, rollimängud,  loovülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded.

Videotagasisidega koolitused viiakse läbi kahe suhtlemistreeneri juhendamisel.

Osalejad saavad käsitletava materjali konspekti (elektroonselt või paberil), töölehed, lisalugemise soovitusi. Koolituse käigus valmiv materjal saadetakse osalejatele elektroonselt peale koolituse lõppemist.

Näide tagasisidest

See oli teistmoodi koolitus ja tõi mulle isiklikult palju kasu. Harjutasime videotreeningu abil vestluspartneriga kontakti looma, ennast selgelt väljendama, teist poolt riivamata “ei” ütlema ning ennast paremini kehtestama. Igapäevases elus võivad konfliktsed olukorrad ja suhtlemine keeruliste inimestega röövida palju tööaega. Koolituselt sain nippe, kuidas sellistes situatsioonides suhelda, ning stressivabamalt ja paremini oma tööd teha. Koolitusel oli tänu suurepärastele koolitajatele väga soe õhkkond, saime suhelda vabalt ja esitada palju küsimusi, millele saime professioonalseid vastuseid. – Jelena

Koolitusega seondub