TAZ!® mõtlemis- ja käitumisstiilide uuring

TAZ!® – Thinking/Action Zone®  profiil on hindamisinstrument, mis võimaldab kindlaks teha inimese loomupärase mõtlemise ja tegutsemise stiili. Edukas suhtlemine ja tulemuslik koostöö eeldab eneseteadlikkust ning partneri aktsepteerimist ja väärtustamist. TAZ!® profiil aitab inimesel paremini mõista oma käitumist ja näha erinevusi teiste ja enda vahel.

Igal inimesel on unikaalne kombinatsioon mõtlemis- ja tegutsemisviisidest. Iga mõtlemis- ja tegutsemisviis kasutab ja mõistab erinevalt tähendusi, lahendab erinevalt probleeme ja reageerib erinevalt pingeolukordadele.

Uuringu eesmärk

TAZ® profiili universaalsus võimaldab seda kasutada väga erinevate eesmärkidega arendusprogrammide ja koolituste tõhustamiseks. TAZ® profiil kirjeldab konkreetse töötaja eelistatud mõtlemise ja käitumise stiile ja  aitab tal mõista tema kolleegide mõtlemise ja käitumise stiile  tavaolukorras ning pingeolukorras.

Uuringu tulemused

Uuringu tulemusena koostatakse iga inimese kohta individuaalraport. Raporti, koos kaasneva analüüsi ja järeldustega, saavad osalejad kätte koolitusel. Raport sisaldab tulemuste selgitusi, käitumissoovitusi ning meeskonnaprofiili. Viimane aitab mõista kolleegide omapära ning valida nendega suhtlemisel efektiivseimat lähenemisviisi.

Sihtgrupp

TAZ!® – mõtlemise ja tegutsemise profiili kasutatakse:

  • eestvedamise ja muudatuste juhtimise oskuste arendamisel
  • kommunikatsiooni ja interaktsiooni parandamisel meeskonnas
  • suhtlemis- ja mõjutamisoskuste arendamisel
  • juhendamisel ja coachingul
  • konfliktide ja suhtlemisraskuste lahendamisel meeskonnas

Sihtgrupiks on kõik inimesed, kes osalevad ülalnimetatud arenguprogrammides, koolitustel või seminaridel. Uuringus osalejate arv ei ole piiratud. Võimalik on tellida uuringut ka individuaalselt.

Formaat

Hinnatavad saavad e-mailiga personaalse lingi küsimustikule (20+6 küsimust), mille täitmine võtab aega 5-10 min. Küsimustiku täitmise tulemuseks on neljavärviline diagramm – tsoonid, millesse joonistub isikliku profiili graafik tavaolukorras ja pinge(stressi)olukorras. Igal tsoonil on oma tunnused.

DevelopDesign® omab TAZ!® kasutamise ainuõigust Baltimaades. Küsimustikku saab hetkel täita eesti-, inglise-, vene-, soome-, rootsi ja läti keeles.

Meetodi autor ja kasutus

Hindamisinstrumendi lõid 2008. aastal Huco-human core OY soome uurijad Susanne Valkeakari (FM/MA) ja Petteri Korkala (drs./MA), mõlemad pikaajalise kogemusega konsultandid. Sektorite kirjeldus tugineb neurobioloogide Roger Sperry (Nobeli laureaat) ja Paul Macleani uuringutele.

Hindamisinstrument on leidnud laialdast rahvusvahelist kasutamist rohkem kui miljoni inimese poolt ja saanud kõrge tunnustuse osaliseks organisatsioonides nagu: ABB, Bristol-Myers Squibb, CGI, Eckerö Line, Enics, Fazer, Fujitsu, Helsingin Energia, Hurtigruten Estonia, Kone, Microsoft, Palmako, Redeem, Roche, YLE24 jpt.