Meeskondade ja koostöö arendamine

Meeskonna juhtimine, arendamine  ja koostööoskused on tänapäeva organisatsioonides võtmeküsimuseks tulemuste saavutamisel. Koostööoskused ei ole meile kaasa sündinud, neid tuleb õppida ja arendada

Koostöö on tegutsemine ühise eesmärgi saavutamiseks. Otsitakse lahendusi, mis on üheaegselt kasulikud nii grupi liikmetele üksikult kui ka grupile tervikuna. Hästi toimiva koostöö korral võib juhtuda nii, et koos saavutatakse rohkem kui oleks võimalik saavutada individuaalsete saavutuste summana.

koostöö arendamine

Koolituse eesmärk

Eesmärgiks on arendada osalejate koostööoskusi ning motiveerida neid koostöövõrgustiku laiendamiseks ja tugevdamiseks. Koolituse fookus võib olla kas koostööoskuste arendamisel või meeskonna juhtimise oskuste täiendamisel.

Koolituse tulemus (õpiväljundid)

Koolituse tulemus sõltub püstitatud konkreetsest eesmärgist. Näiteks osalejad

  • teavad, mis on koostöö olemus ning milliseid kompetentse on vaja eduka koostööni jõudmiseks;
  • teavad, milliste reeglite järgi kujuneb grupis koostöö; oskavad ära tunda koostöö erinevaid faase ja nendes teadlikult käituda;
  • mõistavad paremini oma meeskonnakaaslaste mõtlemis- ja käitumisstiile ning oskavad valida sobivaimad lähenemisviisid nendega suhtlemisel;
  • teavad, kuidas anda tagasisidet arendaval ja suhteid säilitaval moel;
  • oskavad ära tunda erinevat tüüpi vastupanu ning konflikte ja teavad nendega toimetuleku tehnikaid
  • jms.

Teemasid koolitusel

Olulisi teemasid võib olla palju ja  iga meeskond on unikaalne, seepärast võtke meiega ühendust, et täpsustada oma vajadusi ja soove. Näiteid teemadest:

teemasid meeskonna koolitusel

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud kõikidele meeskondadele, koostööd tegevalele gruppidele ja organisatsiooni üksustele, kes soovivad parandada oma koostööd kas grupi sees või partneritega väljaspool gruppi.

Koolitusel peaksid osalema KÕIK grupi või meeskonna liikmed, vastasel juhul ei pruugi tulemused olla parimad ja püsivad. Seetõttu piirab koolitusgrupi suurust ainult meeskonna enda suurus.

Formaat

Soovitatav koolituse maht on alates 6 akadeemilisest tunnist, kuid enamasti on meeskonnatöö või koostöökoolitused 2-päevased. Võimalikud on ka lühikonsultatsioonid või pikemad arenguprogammid.

Meetodid ja materjal

Koolitus on tegevuslik ja praktiline, kasutatakse täiskasvanukoolituse aktiivõppe meetodeid. Ca 10 minutilised lühiloengud vahelduvad ülesannete, rollimängude, grupitööde- ja aruteludega. Rõhk on oma koostöökäitumise teadvustamisel ja analüüsil.

PowerPoint loenguid reeglina ei toimu ja seikluskoolitusi õues me ei korralda.

Kõik osalejad saavad õpimapi, mis sisaldab konspekti kõige olulisematest teemadest ja koolitusel kasutatavaid töölehti. Grupitööde käigus valminud materjalid saadetakse osalejatele koolituse järgselt elektroonselt.

Üsna sageli soovitame meeskondadel kasutada lisaks TAZ ®  mõtlemis- ja käitumisstiilide uuringut eneseanalüüsi tööriistana, mille abil saab meeskond täiendava pildi oma liikmete eelistatavatest koostoimimise viisidest ja suhtlemisstiilisest.

Treeninguga seonduvad

Näide tagasisidest

Mart Nielsen, Ridango juhatuse esimees ja tegevjuht

Minu meelest läks see koolitus nagu rusikas silmaauku – reedesel workshopil (peale koolitust) oli töökliima hoopis teine, kui eelnevatel kordadel! Kannan ja korrutan neid põhimõtteid järjekindlalt edasi – jõulude ajal loeme tibusid 😉