Konfliktide juhtimine

Vastuolud ja konfliktid on meie elu lahutamatu osa. Konflikt iseenesest ei ole hea ega halb. Loeb see, kuidas me neid lahendame – konstruktiivselt ja suhteid säilitavalt või destruktiivselt, rikkudes suhteid ja alandades enesehinnangut.

konfliktite juhtimine
Pahad ja head. Navitrolla 2017, õli. Foto Andres Jalak

Treeningu eesmärk

Treeningu eesmärk on arendada osalejate suhtlemis- ja mõjutamisoskusi ning tutvustada erinevaid konfliktilahendusmudeleid ja -strateegiaid.

Treeningu teemad ja harjutused

Konfliktide juhtimise treening õpetab ära tundma erinevaid konflikte juba eos ning nendega edukalt toime tulema.

  • Uurime konfliktide põhjusi, avaldumisviise ja osapoolte hoiakuid ning vastutust konfliktis;
  • Õpime paremini juhtima emotsioone, mis raskendavad konflikti lahendamist;
  • Vaatleme erinevaid konfliktilahendusstrateegiaid ja –mudeleid;
  • Harjutame konfliktide edukaks juhtimiseks vajalikke suhtlemisoskusi ning katsetame erinevaid praktilisi lähenemisviise konfliktsetes olukordades. Osalejad saavad võimaluse töötada isiklike vastuolude ja konfliktsete olukordade lahendamisega.
  • Vajadusel  käsitleme ka konfliktide vahendamist ning konflikti juhtimist meeskonnas või grupis.

Sihtgrupp

Konfliktide juhtimise oskused tulevad kasuks kõikidele, kes töötavad inimestega.

Videotagasisidega treeningu grupi optimaalne suurus on 8-12 inimest.

Formaat

Videotagasisidega 2-päevane treening kahe suhtlemistreeneri juhendamisel.

Treeninguga seondub

Lisaks nõustame organisatsioone, meeskondi või üksikisikuid konfliktide lahendamisel ja viime läbi konfliktilahendusseminare.