Konfliktide juhtimine

Vastuolud ja konfliktid on meie elu lahutamatu osa. Konflikt iseenesest ei ole hea ega halb. Loeb see, kuidas me neid lahendame – konstruktiivselt ja suhteid säilitavalt või destruktiivselt, rikkudes suhteid ja alandades enesehinnangut.

konfliktite juhtimine
Pahad ja head. Navitrolla 2017, õli. Foto Andres Jalak

Treeningu eesmärk

Treeningu eesmärk on arendada osalejate suhtlemis- ja mõjutamisoskusi ning tutvustada erinevaid konfliktilahendusmudeleid ja -strateegiaid.

Treeningu teemad ja harjutused

Konfliktide juhtimise treening õpetab ära tundma erinevaid konflikte juba eos ning nendega edukalt toime tulema.

  • Uurime konfliktide põhjusi, avaldumisviise ja osapoolte hoiakuid ning vastutust konfliktis;
  • Õpime paremini juhtima emotsioone, mis raskendavad konflikti lahendamist;
  • Vaatleme erinevaid konfliktilahendusstrateegiaid ja –mudeleid;
  • Harjutame konfliktide edukaks juhtimiseks vajalikke suhtlemisoskusi ning katsetame erinevaid praktilisi lähenemisviise konfliktsetes olukordades. Osalejad saavad võimaluse töötada isiklike vastuolude ja konfliktsete olukordade lahendamisega.
  • Vajadusel  käsitleme ka konfliktide vahendamist ning konflikti juhtimist meeskonnas või grupis.

Sihtgrupp

Konfliktide juhtimise oskused tulevad kasuks kõikidele, kes töötavad inimestega.

Videotagasisidega treeningu grupi optimaalne suurus on 8-12 inimest.

Formaat

Videotagasisidega 2-päevane treening kahe suhtlemistreeneri juhendamisel.

Lühiformaat 4-8-tunnise online koolitusena (videotagasisideta).

Treeninguga seondub

Lisaks nõustame organisatsioone, meeskondi või üksikisikuid konfliktide lahendamisel ja viime läbi konfliktilahendusseminare.

NÄIDE TAGASISIDEST

Raivo Valk, TÜ personaliosakond

Loodetavasti oli meie seltskond koolitusel jutukam, kui tagasisidet andes, ent kokkuvõttes jäädi väga rahule. Ja soovitusindeks, mida kõige rohkem vaatame, kipub skaalat ära lõhkuma. Nii et suur tänu suurepäraselt koolitamast!