Gruppide juhtimine

Oskust käivitada ja juhtide gruppide tööd kuulub väga erinevate ametite juurde. Grupijuhtimise oskused on vajalikud koosolekute  läbiviimisel, (projekti)meeskonna töö käivitamisel, õppe- või enesearengugruppide eestvedamisel,  konsulteerimisel, arendus-  ja muude töögruppide juhtimisel.

grupijuhtimine

Koolituse eesmärk

Koolitus võimaldab õppida mõistma grupis toimuvat ning kavandama  ka läbiviima tegevusi grupi edukaks juhtimiseks.

Koolituse teemad

  • Grupitöö näidustused ja eesmärgid
  • Grupi juhi ülesanded, tegevused ja eetilised põhimõtted
  • Grupi juhtimise oskused ja peamised meetodid
  • Grupi arengu seaduspärasused, juhi roll erinevatel arenguetappidel
  • Grupitöö käivitamine, eesmärgipärasuse tagamine, turvalisuse ja usalduse loomine
  • Peamised raskused gruppide juhtimisel, konfliktide ja düsfunktsionaalsete rollidega toimetulek,
  • Grupijuhi eneseteadlikkuse arendamine

Sihtgrupp

Kõik inimesed, kes töötavad gruppidega või soovivad arendada oma grupijuhtimidse oskusi.

Grupi suurus sõltub konkreetse koolituse eesmärgist ja kasutatavatest meetoditest. Nt. videotreeninguga koolitusel oleks optimaalne grupi suurus 8-12 inimest.

Formaat

Koolitust saab läbi viia väga erinevas mahus, alates poolest päevast kuni 4 päevase, moodulitsest koosneva programmini, mis  sisaldab ka iseseisvat praktilist tööd grupi juhtimisel koos tagasiside analüüsiga.

Teemat saab käsitleda lühemas mahus nt koolitajate koolituse, juhtide arenguprogrammi  või arendusmeetodite teemalise koolituse osana.

Treeninguga seondub