Kaasamisoskused

Kaasamisoskuste arendamine on vajalik inimestele, kelle töö eeldab laiapõhjaliste koostöösuhete kujundamist erinevate partneritega. Kaasamisoskuste abil mõjutatakse partnerite seisukohti, aktiviseeritakse neid tegevusele ning lõppkokkuvõttes saavutatakse eesmärgid.

kaasamine

Koolituse eesmärk

Kaasamisoskuste arendamise koolitus õpetab  eesmärgipäraselt töötama nii individuaalselt, konkreetsete partneritega kui  ka suuremate gruppidega, edukalt juhtima kaasamisprotsessi ning kasutama erinevaid kommunikatsioonistrateegiaid inimeste teavitamiseks ja mõjutamiseks.

Koolituse teemad ja harjutused

  • Analüüsime kaasamise erinevaid eesmärke ja etappe, kaasamise vajadust mõjutavaid asjaolusid;
  • Õpime mõistma suhtlemise peamisi seaduspärasusi ja kohasel viisil algatama suhtlust ja looma kaasatava sihtgrupiga kontakti;
  • Uurime kaasatava sihtgrupi vajadusi ja õpime sellest lähtuvalt valima neile sobivaimaid lähenemisviise;
  • Õpime toimetulekut vastupanu, konfliktide ja passiivsusega;
  • Õpime koosolekute ja arutelude juhtimiseks vajalikke esinemis- ja suhtlemisoskusi;
  • Harjutame  suuremate gruppide aktiivse kaasamise tehnikate kasutamist, nagu grupitööd, ajurünnakud, dispuudid,  avatud ruumi tehnika jm

Sihtgrupp

Kaasamisoskuste valdamine on oluline  juhtidele ja projektijuhtidele kohalikes omavalitsustes, vabaühendustes, esindusorganisatsioonides, regionaalsetes arendusprojektides vm.

Koolitusgrupi suurus võib olla 8-30 inimest.

Formaat

Sõltuvalt teemade valikust, osalejate arvust ja harjutamise osakaalust koolitusel võib koolituse pikkuseks olla päev, poolteist- või kaks päeva.

Lisaks

  • Nõustame organisatsioone või projektimeeskondi kaasamisstrateegiate koostamisel.
  • Viime läbi piirkonna või sihtgrupi kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uuringuid.
  • Korraldame ja juhime arenguseminare, ümarlaudu ja infoüritusi. Konsulteerime nende ettevalmistamist ja läbiviimist.