Arendusjuhtimine

Tänapäeva juhid on olukorras, kus neilt nõutakse üha suuremate eesmärkide saavutamist järjest vähenevate ressurssidega – aeg, inimesed, eelarve.

Eesmärkide saavutamiseks on vaja töötajaid, kes teavad, oskavad, tahavad ja suudavad teha oma tööd parimal viisil. Juhi ülesanne on järjekindlalt toetada oma meeskonnaliikmete motivatsiooni ja kompetentside kasvu.

Koolituse tulemus

Koolituse tulemusena teab õppija inimeste arendustegevustega seonduvaid protsesse ja oskab neid juhtida.

Koolituse õppekava

Näidisõppekava leiate siit.

Kokkuleppel tellijaga kohandatakse koolituse teemad ja harjutused vastavaks konkreetse sihtgrupi vajadustele ja tellija ootustele.

Koolitusega seondub