Eesmärgistamine

Oskuslik eesmärkide püstitamine on eelduseks suurepäraste tulemuste saavutamisel.  Eesmärgistamisega tegeleb igaüks, kes tahab olla edukas. Hästi püstitatud eesmärgid innustavad ja motiveerivad ning muudavad lihtsaks tulemuste hindamise.

Koolituse eesmärk

Eesmärgistamise koolitus aitab selgusele jõuda prioriteetides, seada motiveerivaid ja arendavaid eesmärke nii endale kui meeskonnale ning õpetab, kuidas konkreetselt sõnastada ja muuta mõõdetavaks nii äritulemuste kui isiksusliku arenguga seotud eesmärgid.

Vajadusel käsitleme põhjalikumalt Tasakaalus Tulemuskaardi (Balanced Score Card) koostamist ja kasutamist ning eesmärkide saavutamise hindamist (nt. tulemusvestlustel).

Koolituse tulemus (õpiväljundid)

Õppe läbinu teab

 • eesmärgistamise, motivatsiooni, tulemuslikkuse  ja arengu omavahelisi seoseid;
 • kuidas ära tunda olulist ning valida prioriteete;
 • tulemuslikkuse indikaatoreid ja mõõdikuid (KPI – key performance indicators), nende valimist ja kasutamist;
 • kuidas jagada suuri eesmärke alaeesmärkideks ja seostada töötajate individuaalseid eesmärke  organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega.

 oskab:

 • sõnastada eesmärke SMART-reegli alusel ning üldiste ja ebamääraste eesmärkide konkreetseks muutmist.

Sihtgrupp

Kõik inimesed, kes on huvitatud oma isikliku efektiivsuse suurendamisest selge eesmärgistamise abil.

Eriti on eesmärgistamise oskus vajalik juhtidele, kes peavad tulemusi saavutama teiste inimeste töö suunamisega. Paljud juhid on olukorras, kus alluvatele konkreetsete eesmärkide püstitamine võib olla keeruline.

Koolitusgrupi suurus on 6-25 inimest.

Formaat

Ühepäevase koolituse maht on 6-8 tundi, sõltuvalt grupi suurusest ja soovitud õpiväljunditest.

Veebipõhine koolitus toimub kolme 3-tunnise sessioonina, soovitavalt järjestikkustel või lähestikkustel päevadel.

Koolitusega seondub

Näide tagasisidest

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajate koolitus “Eesmärgistamine”

Mis oli Sinu jaoks kõige olulisem?

 • Õpetas konkreeetselt püstitama eesmärke, mis moodi kirja panna oma eesmärk
 • Koolitus kaasas peaaegu kogu õpetajaskonda, seega on lootust, et inimestel kujunevad enam-vähem sarnased arusaamad eesmärkide seadmisest.
  Võimalus praktiliselt harjutada eesmärkide seadmist.    
 • Inimeste aktiviseerimine eesmärkide püstitamiseks.       
 • Eesmärkide konkreetse sõnastamise tähtsus                     
 • Koolitajate empaatiavõime, suutlikkus osalejaid kaasa haarata. See on kõige tähtsam iga koolituse puhul. Teil on see võime mõlemal olemas.

Sinu hinnang koolitaja(te)le

 • Koolitajad on oma ala proffid. Hästi sõbralikud ja suudavad vastavalt olukorrale muuta oma õpetamist.
 • Koolitajate suhtlus rühmaga ja teema valdamine oli väga hea. Tegid head meeskonnatööd
 • Hea suhtlusoskusega ja rühmatöö metoodikat tundvad ja oskuslikult kavandavad ja läbiviivad koolitajad. Kiitus!
 • Hea! Vajalikku infot, mille üle veel edasi mõtiskeda, sain piisavalt!
 • Väga toredad koolitajad ja väga hea koolituse ülesehitus ja läbiviimine.
 • Väga professionaalsed. Mulle meeldisid eriti näited erinevatest eluvaldkondadest, isiklikust kogemusest (näiteks prügiveonäide).