Viisakusvestlus / small talk

Iga suhe algab viisakusvestlusest. Uute tutvuste loomisel, oma võrgustiku laiendamisel ja enese või oma organisatsiooni tuntuse edendamisel on nn. small-talk vältimatu. Ometigi on see paljude jaoks ebamugav või isegi hirmutav ülesanne. Hakata rääkima võhivõõraga? Kuidas? Millest? Mis mulje ma endast jätan ja ega ma midagi rumalat ei ütle?

Treeningu eesmärk

Treeningu eesmärk on õppida tehnikaid ja meetodeid, mis võimaldavad ennast mugavamalt ja kindlamalt tunda viisakusvestlust eeldavates sotsiaalsetes situatsioonides.

Treeningu tulemus (õpiväljundid)

Treeningu tulemusena oskab ja julgeb osaleja:

 • luua endast sõbraliku, avatud ja huvitava inimese mulje;
 • kiiresti leida ja valida sobivaid vestlusteemasid;
 • rääkida vabalt iseendast ning suunata partnereid suuremale eneseavamisele;
 • tulla edukalt toime ootamatute või piinlike olukordadega vestluses.

Sihtgrupp

Kõik inimesed, kes soovivad arendada oma sotsiaalseid oskusi ning tunda ennast kindlamalt viisakusvestlust eeldavates olukordades.

Formaat

1-päevane praktiline treening ühe või kahe treeneri juhendamisel (sõltub grupi suurusest).

Grupi suurus on 8-30 inimest.

Parema tulemuse saab, kui koolitusgrupis olevad inimesed üksteist ei tunne või vähemalt päris kõiki grupikaaslasi lähemalt ei tea.

Meetodid ja materjal

Treening on tempokas, lõbus ja praktiline – oluliste tehnikate kasutamist harjutatakse koolituse käigus.

Teemad, mida treeningul käsitletakse:

 • Viiskusvestluse eesmärk ja olemus.
 • Viisakusvestlust eeldavad olukorrad: konverentsid, messid, ametlikud vastuvõtud, ootealad, külaliste võõrustamine ja muud sotsiaalsed üritused.
 • Sobivad teemad. Tabuteemad. Kuidas leida teemasid.
 • Vestluse alustamine. Vestlusgrupiga liitumine. Üksikinimesele lähenemine.
 • 4-osaline enesetutvustus.
 • Kuulamistehnikad vestluse käigushoidmiseks ja juhtimiseks.
 • Vestluse sujuv lõpetamine.
 • Hirmud ja barjäärid, mis takistavad kontakti loomast.
 • Viisakusvestluse eripärad teistest kultuuridest pärit inimestega.
 • Ootamatute ja piinlike olukordadega toimetulek.

Treeninguga seondub

Näide tagasisidest

Irene Hinto, Capital Mill OÜ büroojuht
Nii vahva oli, kuid aeg lendas liiga kiiresti kahjuks… nagu ikka huvitavate tegemistega. Kuna meid oli päris palju, siis ütlen Sulle, et paar inimest arvavad ikka omamoodi (ja see on nende õigus), et kui sa ikka ei ole selline vahva jutuvestja, siis ei tule ka small-talkist miskit välja… Mina olen siiski Sinuga samal seisukohal, et asi on õiges teemas, mitte selles, kui osav jutuvestja oled. Kui haakub sobiv teema, siis hakkab ka jutt jooksma ja seda ka kõige tagasihoidlikemate ning kinnisemate inimestega- tean, olen isegi kogenud! Enamusele meeskonnast Sinu koolitus väga väga meeldis, peeti vajalikuks ja oldi rõõmsad, et ma Su kutsusin!
Mulle endale meeldis, kuidas Sa seda kõike rääkisid- see oli NII ehe! Kõik need näoilmed ja- just see, mida meeldejäävalt koolitajalt ju oodatakse! Mida ma ise tundsin õhtul koju jalutades, oli mingi tohutu enesekindlus tulevaste lühivestluste ees: Nüüd ma oskan paremini, nüüd ma tean, nüüd ma mõtlen ja valmistan ette, et mitte jänni jääda. Sinu materjalist on suur abi, tänan väga!

Small-talk praktikum. Äripäeva Akadeemia avatud grupp
Palun kirjelda oma isikliku tegevuskava kolme tööülesannet, mida saad tänu sellele koolitusele edaspidi paremini teha:

Ettevalmistada välislähetuste “vestlusi” – ka lennuki brožüürist võib leida teemat, millest rääkida (kultuurilisi sündmusi, infot, mis läheks vestlusparnterile korda)

Praktiseerida omandatut turvalistes oludes

Praktiseerida omandatut mugavusstsoonist väljas

Julgus

Laiem silmaring

Alustada ise aktiivsemalt vestlust

Suhtlemine vastavalt rahvusele

Kontaktide loomine

Parem lõpetamine

Suhlemine kolleegidega

Ürituste korraldamine

Külalistega suhtlemine

Julgem ja mugavam small-talk

Tean meetodeid, sujuvam suhtlus

Kuidas läheneda soovitud jutupartnerile

Millest alustada

Millest mitte rääkida

Suhtlen ja kasutan teadlikult tekkivaid võimalusi

Ettevalmistus/potentsiaalsed teemad läbimõelda