Isikliku efektiivsuse suurendamine

Isikliku efektiivsuse mõõdupuuks on tulemuslikkuse ja rahulolu tasakaal. Paljud jõuavad tulemuseni, tundmata sealjuures rahulolu. Pikaajaline rahulolematus hakkab mõjutama tulemusi ning vähendab efektiivsust.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on eneseteadlikkuse suurendamine ja praktiliste võtete andmine oskuslikumaks enesejuhtimiseks.

Koolituse tulemus (õpiväljundid)

Koolituse läbinu:

  • teab, millised on ta tulemuslikkuse ja rahulolu allikad ja toimivad enesejuhtimise võtted
  • mõistab, millised on ta sisemised liikumapanevad jõud ja millal kaotab ta teha-tahtmise.
  • oskab seada sihte ja teha plaane
  • teab oma hoiakuid, mis takistavad või abistavad eesmärkide saavutamisel.
  • teab tööriistu, mis aitavad eesmärke ellu viia pika- ja lühiajaliselt.
  • teab viise takistuste ületamiseks, oma aja ning energia paremaks juhtimiseks ja enesejuhtimiseks pingelises olukorras.
  • oskab koostada plaane enda juhtimiseks. Teab, miks on oluline alustada väikeste sammudega.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud kõigile neile, kes tahavad suurendada oma efektiivust ning rahulolu, tegemata järeleandmist kummalegi.

Koolitusgrupi suurus on 6-15 osalejat.

Formaat

Ühepäevase koolituse maht on 6 akadeemilist tundi.

Veebikoolituse puhul toimub kaks 3-tunnist sessiooni, soovitavalt järjestikkustel päevadel.

Treeninguga seondub