Koolitajakoolitus (online)

Kogenud koolitajaks kasvamine võtab aastaid, kuid tulemuslikuks koolitamiseks esmavajaliku teoreetilise aluse saab omandada kiiremini ja virtuaalses koolituskeskkonnas.

Koolituse eesmärk

Anda õppuritele tulemuslikuks täiskasvanukoolituseks esmatähtis teoreetiline alus ning arendada peamisi koolitustehnikaid.

Koolituse tulemus (õpiväljundid)

Õppe läbinu teab:

 • kuidas täiskasvanud inimene õpib ja kuidas õpiprotsessi juhtida;
 • millised grupiprotsessid koolitusel ilmnevad ning kuidas nendega arvestada koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
 • millised isiksusliku kasvu protsessid seonduvad koolitusega; kuidas tulla toime õppuri vastupanu ja õpibarjääridega;
 • millised on peamised täiskasvanuõppe meetodid, kuidas neid valida.

Õppe läbinu oskab:

 • koostada õppimist võimaldavaid koolitusprogramme (4C mudeli abil);
 • teadlikumalt jälgida enda, kui koolitaja, tegutsemist koolitusprotsessis; analüüsida oma koolitajategevust ning kirjeldada enda arenguruumi koolitajana.

Sihtgrupp

Koolitus on kavandatud eelkõige sisekoolitajatele ja spetsialistidele, kes aeg-ajalt peavad üles astuma koolitaja rollis. Samas tuleb see koolitus kasuks kõigile, kes on huvitatud või tegelevad inimeste arendamisega laiemas mõttes.

Formaat

Koolitus viiakse läbi Zoomi vahendusel (tasuta internetipõhine suhtluskeskkond) viie 3-tunnise (4 akad.tundi) moodulina. Online-sessioonidele lisndub moodulite vaheline iseseisev- või paarides/kolmikutes tehtav kodutöö.

Koolituse kogumaht on 20 akad/tundi kontaktõpet (video) ja 6 akad/tundi kodutööd.

Koolitusgrupi suurus on 6-20 inimest, parima tulemuse saab grupiga 10-15 inimest.

Osalejalt on nõutav kontaktõppe ajal videopildis olemine.

Meetodid ja materjal

Koolituse põhiteemad moodulite kaupa on:

 • täiskasvanud õppija ja õpiprotsess
 • grupiprotsessid, vastupanu ja konfliktid grupis
 • täiskasvanukoolituseks sobivad aktiviseerivad meetodid
 • koolitusprogrammi koostamine
 • koolituse tagasiside, koolitaja eneseanalüüs ja arengueesmärgid

Koolitus on intensiivne ja tegevuslik. Koolitaja tutvustab uusimaid täiskasvanuõppe teooriaid ja meetodeid interaktiivsete lühiloengutega. Osalejad tegutsevad nii virtuaalsetes gruppides kui individuaalselt, lahendades erinevaid ülesandeid, kogedes kaasavaid õppemeetodeid ja osaledes aruteludes.

Iga osaleja saab õpimapi koos tööks vajalike vahenditega.

Kõik koolituse täies mahus läbinud saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitusega seonduvad