Ajusõbralikud koolitused ja 4C mudel

Viimase neljakümne aastaga on neuroteadus, uurides inimaju ja selle funktsioone õppimisel, teinud hiiglaslikke arenguhüppeid. Seda, mida teadlased nüüd juba õppimisest teavad on, võrreldes tundmatuga, ikka veel vähe. Kuid see vähenegi lükkab ümber mitmeid kivinenud postulaate eelmisest sajandist ja muudab oluliselt õppimiskäsitlusi.

meelde jätmine

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele viimase aastakümne neuroteaduse leide, mis avavad õppimise ja sellega seonduvate protsesside tagamaid; tutvustada uusimaid põhimõtteid täiskasvanukoolituses ning demonstreerida vastavaid meetodeid.

Koolituse tulemus (õpiväljundid)

Koolituse läbinu:

  • teab, millistele neuroteaduse uuringute tulemustele tuginevad kaasaegsed seisukohad ja soovitused täiskasvanukoolituses;
  • teab, milliseid asjaolusid arvestada tulemusliku koolituse kavandamisel ja läbi viimisel, tunneb vastavaid mudeleid;
  • oskab koostada koolitusprogrammi, mis võimaldab täiskasvanul efektiivselt õppida.

Sihtgrupp

Koolitajad, sisekoolitajad ja kõik juhid/spetsialistid, kes tegelevad, või soovivad tegelema hakata inimeste koolitamise ja arendamisega.

Grupi suurus 6-40 osalejat.

Formaat

1-päevane (8 akad/tundi) koolitus ühe- või kahe koolitaja juhendamisel. Koolitajate arv sõltub grupi suurusest.

Võimalikud on ka 0,5-4-tunnised lühiformaadid aktiviseeriva loenguna, seminarina või lühikoolitusena.

Meetodid ja materjal

Koolitus on intensiivne ja tegevuslik. Koolitaja tutvustab uusimaid täiskasvanuõppe teooriaid ja meetodeid interaktiivsete lühiloengutega. Osalejad tegutsevad nii gruppides kui individuaalselt, lahendades erinevaid ülesandeid, kogedes kaasavaid õppemeetodeid ja osaledes aruteludes.

Iga osaleja saab õpimapi koos tööks vajalike vahenditega.

Kõik koolituse täies mahus läbinud saavad soovi korral tunnistuse.

Treeninguga seondub

  • Kõik koolitajakoolituse valdkonna koolitused ja konsultatsioonid