Stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine

Stressi juhtimine tähendab võimet ja oskusi tulla oma pingetega toime tervislikul viisil.

Meie käsitlus enese vormis hoidmisest on terviklik ja eneseanalüütiline. Kuigi stressi teema võib tunduda probleemide ja raskuste keskne, on meie koolitus lahendustele suunatud, innustav ja motiveeriv.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on aidata osalejatel tundma õppida oma stressi ja läbipõlemise allikaid ning leida parimaid viise stressi ennetamiseks, stressiolukorras toime tulekuks ja hilisemaks lõõgastumiseks.

Teemad

  • Stress, tööstress, läbipõlemine ja tasakaal. Mis need on? Kas tasakaal on võimalik isikliku elu ja tööelu vahel?
  • Kuidas stressi ära tunda? Kas stress võib olla ka hea? Mis juhtub kui stress kestab liiga kaua?
  • Milline roll on tunnetel ja mõtetel stressi tekkimisel ja selle juhtimisel? Kuidas juhtida emotsioone ning mõtteid  ja mitte nakatuda negatiivsetest tunnetest?
  • Minu stressi juhtimise võtted ja harjumused. Mis on hästi, mis veel vajaka?
  • Inimesed minu ümber – toetusvõrgustik ja selle funktsioonid ülemäärase stressi ja läbipõlemise vältimisel.
  • Stressijuhtimise viisid kolmel tasandil, mitmetest eluvaldkondadest lähtuvalt.
  • Kokkuvõtted ja tegevussammud, et paremini stressi juhtida ja läbipõlemist vältida.

Sihtgrupp

Stressi juhtimise koolitus on mõeldud inimestele, kellel on huvi õppida tundma oma pinge allikaid, stressireaktsioone ja kavandada tulemuslikke tegevusi stressiga toime tulekuks.

Koolitusgrupi suurus on 6-20 inimest.

Formaat

Ühepäevase koolituse maht on 6 akadeemilist tundi.

Võimalikud on ka lühikonsultatsioonid või pikemad arenguprogrammid.

Pakume ka koolitusi, mis võimaldavad organisatsioonidel üles leida läbipõlemist põhjustavaid faktoreid ning vähendada läbipõlemise hinda.  Hindame psühhosotsiaalsed ohutegureid töökeskkonnas ja vajadusel viime läbi nende vähendamiseks konsultatsioone ja koolitusi.

Koolitusega seondub