Arenguseminarid

Arenguseminar on grupitöö vorm, kus aktiviseerivate töömeetoditega õhutatakse osalejate vaba mõttevahetust, loovust, süvitsi ja “raamist väljas” mõtlemist ja seda kõike konkreetse teema või arenguülesande piirides.

Seminari eesmärk

Arenguseminar kui töövorm on universaalne. Seda saab kasutada, et määrata ja täpsustada organisatsiooni strateegiat, eesmärke, arengusuundi, tegevuskavasid, lahendada probleeme või konflikte, analüüsida turusituatsiooni, suurendada teineteisemõistmist, sõlmida kokkuleppeid töötajate vahel ja palju muud.

Sihtgrupp ja formaat

Kõik sõltub konkreetsest ülesandest ja eesmärgist.

  • Seminari pikkus võib olla vägagi erinev, alates paarist tunnist ja lõpetades mitmepäevaste nõupidamiste seeriaga.
  • Osalejate arv ei ole reeglina piiratud.
  • Suuremate gruppide puhul (30+) võime seminari juhtimiseks kaasata korraga rohkem kui ühe konsultanti.

Meetodid ja materjal

Arenguseminar koosneb reeglina kindlatest etappidest, kus igas võib kasutada erinevaid meetodeid tulemuseni jõudmiseks.

Seminari ette valmistades ja läbi viies hoolitseme selle eest, et kõik osalejad panustaksid aktiivselt, et tekiks avameelne ja samas turvaline õhkkond ideede arutamiseks ja et planeeritud tegevused mahuksid kokkulepitud ajapiiridesse.

Vormistame seminari käigus valminud materjali protokolli või kokkuvõttena ning vajadusel täiendame seda omapoolsete tähelepanekute ja soovitustega.

Seminariga seondub

Näide tagasisidest

Anu Hellenurme EPKK Lihatoimkonna juht

Tänan Kristelit Toilas toimunud ühistegevuse seminari eest. EPKK eestvedamisel korraldasime seal Eesti Liha Fookusgrupi koolituse-seminari, kuhu kutsusime kokku erinevate valdkondade inimesed, kes seotud loomade  kasvatamise ja töötlemisega ning vastava seadusandlusega. Et meie toidulauale jõuaks veelgi kvaliteetsem kodumaine looma- ja linnuliha. 
Nägin, kui põhjalik oli selle ürituse eeltöö, kuidas konsultant meie vajadusi ja soove mõistis. Kristeli kindlal käel protsesse suunates jõudsime väga konkreetsete tegevusteni, kuni ajakavani välja. Kahepäevase seminari eesmärk täideti suurepäraselt!
Strateegiate mõistmine ja sihtide seadmine nõuabki inimeste individuaalsete erinevustega arvestamist, nende julgustamist oma unistusi ellu viima. Tähtis on edasi liikuda, üks samm korraga –  kuigi mõnikord tundub, et kõnnid nagu siil udus. Jah, Kristel oskab panna inimesi ühiselt kokku lepitud eesmärgi nimel tegutsema.