Koosolekute läbiviimine

Tänapäevases töökeskkonnas veedavad paljud inimesed märkimisväärselt aega nõupidamistel või koosolekutel osaledes või neid juhtides. Samas on rahulolu koosolekute tulemuslikkusega tihti väike.

Treeningu eesmärk

Treeningu eesmärgiks on arendada koosolekute eesmärgistamise ja juhtimise oskusi selleks, et suurendada koosolekute tulemuslikkust ja osalejate rahulolu.

Treeningu teemad ja harjutused

  • Millised on koosolekute liigid ja eesmärgid, osalejate rollid
  • Miks nõupidamised ebaõnnestuvad või tekitavad rahulolematust
  • Kuidas valmistuda nõupidamisteks
  • Kuidas ohjata nõupidamist
  • Kuidas toime tulla raskete osalejatega
  • Kuidas toime tulla isiklike rünnakutega
  • Kuidas suurendada osalejate vastutust ja saavutada eesmärke

Sihtgrupp

Juhid ja spetsialistiud, kel tuleb läbi viia ja juhtida erinevaid nõupidamisi ja koosolekuid.

Videotreeningu puhul on grupi optimaalne suurus 8-12 osalejat.

Ilma videotagasisideta koolituste puhul on grupi suurus kuni 20 osalejat.

Formaat

Kõikide õpiväljundite saavutamiseks on optimaalseim 2-päevane videotagasisidega treening kahe suhtlemistreeneri juhendamisel.

Võimalik on kavandada lühendatud 1-päevane praktiline koolitus, videotagasisideta.

Meetodid ja materjal

Treeningul kasutatavad meetodid lähtuvad täiskasvanukoolituse põhimõtetest, on kaasavad ja osalejaid aktiviseerivad. 5-15 min. lühiloengud vahelduvad harjutuste, grupiarutelude, ajurünnakute ja eneseanalüüsiharjutustega.

Kasutatakse mahukaid videotagasisidega grupiviisilisi harjutusi/rollimänge.

Teoreetilise koolitusmaterjali saavad osalejad konspekti ja töölehtedena. Koolituse käigus valminud grupitööde ja ajurünnakute materjalid saadetakse osalejatele koolituse järgselt elektroonselt (e-kirjaga).

Treeninguga seondub