Organisatsiooni väärtuste kaardistamine

Paljud organisatsioonid on sõnastanud oma põhiväärtused, millele nad tuginevad eesmärkide püstitamisel ja töö korraldamisel. Kuid nende väärtuste kõrval, mida soovitakse näidata klientidele, tarbijale või äripartneritele, võivad organisatsioonis olevad inimesed või meeskonnad kanda veel teisigi väärtusi, mis oluliselt mõjutavad igapäevatöö tulemusi.

organisatsiooni väärtused
organisatsiooni väärtused
organisatsiooni väärtused

Eesmärk

Selleks, et  arendada väärtuspõhist juhtimist, parandada koostööd ja teineteisemõistmist, vähendada konflikte, viia läbi muudatusi või saavutada väljakutsuvaid eesmärke, tuleks teada, millised väärtused on  organisatsiooni töötajatel tegelikult, kuidas need seostuvad väljakuulutatud väärtustega ning millisena tajutakse organisatsiooni väärtusi väljastpoolt.

Sihtgrupid

Uuritavad sihtgrupid võivad olla näiteks: juhtkond, esmatasandi- ja keskjuhid, reatöötajad, töölt lahkujad, algajad, staažikad töötajad, filiaalide töötajad, erinevad struktuuriüksused, kliendigrupid, äripartnerid jm.

Meetodid

Väärtuste kaardistamisel, sõltuvalt eesmärgist ja sihtgruppidest, kasutame järgmisi meetodeid või nende omavahelisi kombinatsioone:

 • intervjuud
 • fookusgrupid
 • arendusseminarid
 • mäng
 • vaatlus
 • kontrollostud
 • küsitlused (veebipõhised, paber-pliiats või telefoniküsitluse vormis)

Lisaks pakume väärtusjuhtimisega seotud konsultatsioone ja teenuseid:

 • väärtuste väljaselgitamine värbamisel ja töötajate hindamisel
 • väärtuste kommunikeerimine ja juurutamine organisatsioonis
 • väärtuspõhiste teenindusstandardite koostamine
 • väärtuspõhine juhendamine ja sisseelamisprogrammid uutele töötajatele

Konsultatsiooniga seondub