Väärtuste mäng

Väärtuste mäng kaartide jagamine

Mäng on lõbus ja kaasahaarav meetod väärtuskäitumise arendamiseks ja ühtlustamiseks organisatsioonis. Mängu variatsioonid võimaldavad ka organisatsiooni jaoks väärtusi genereerida, kui need puuduvad; või töötada organisatsiooni kompetentsimudeliga ja selles kirjeldatud käitumistega.

Mängu eesmärk

Mängu eesmärk on stimuleerida aktiivset ja avameelset arutelu organisatsiooni väärtuskäitumise üle ning seeläbi ühtlustada organisatsiooni töötajate arusaama organisatsiooni deklareeritud väärtustest. Samuti kokku leppida ühiselt aktsepteeritavates väärtuskäitumistes.

Mängu tulemused

Mängu tulemusena teavad töötajad, milline on nendelt oodatav väärtuskäitumine ühes või teises kriitilises situatsioonis (sagedasemates väärtuskonfliktides) ja oskavad juhinduda organisatsiooni väärtustest ka juhul, kui situatsioon on nende jaoks uus ja puuduvad juhendid või juhendamine.

Lisaks alanevad mängu käigus pinged ja vastupanu, mängijad õpivad üksteist paremini tundma ning suureneb koostöövalmidus.

Meetodid ja materjal

Mängul on hulgaliselt variatsioone, seega iga mäng kujundatakse ja toodetakse ainulaadsena – vastavalt konkreetse organisatsiooni inimeste arvule, vajadustele, väärtustele ja probleemsetele tüüpsituatsioonidele (kus töötaja käitumine ei pruugi olla kooskõlas organisatsiooni väärtustega). Mängu loomiseks on vajalik eeltöö organisatsiooniga selle kõige välja selgitamiseks ja mängujuhendi kooskõlastamiseks.

Kasutusel on kahte tüüpi kaardid – väärtuste (või kompetentside) kaardid ning organisatsiooni kriitiliste tüüpolukordade kaardid.

Väärtuste kaardi selja näide. Kujundus: Krista Kattel, stuudio.com
Väärtuse (või komepetentsi) näide. Kujundus: Krista Kattel, stuudio.com
Kriitiliste tüüpolukordade näide. Kujundus: Krista Kattel, stuudio.com

Mängu juhib kas DevelopDesign® konsultant, või – meie eelistus oleks – konsultandi poolt välja õpetatud ja juhenditega varustatud mängujuhid organisatsioonist.

Ühes mängugrupis võiks olla 4-8 (maksimaalselt 10) inimest; mängugruppe tehakse nii palju, kui on mängida soovijaid. Sobivate ruumide olemasolul saavad korraga mängida sajad töötajad.

Mängida saaks nii organisatsiooni suurüritustel (nt. aastaseminar), kui struktuuriüksuste siseselt ja nende vahel suvalisel ajal.

Minimaalne mängule kuluv aeg on umbes 2 tundi, kuid hasarti sattunud mängugrupid, kui neil võimalus on, mängivad sageli kauem. Kaardid ja juhendid jäävad organisatsioonile, seega saab organisatsioon edaspidi ise mänge korraldada ja just nii sageli, kui soovitakse.

väärtuste mäng tegevuses

Konsultatsiooniga seondub