Kompetentsimudelite loomine

Kompetentsimudel kirjeldab organisatsioonis töö edukaks sooritamiseks vajalikud kompetentsid ja nende tasemed ametikohtade või juhtimistasandite lõikes. Mudel seob valiku ja värbamise, koolituse, tulemusjuhtimise, karjäärisüsteemi, palgasüsteemi ja teised personalivaldkonnad organisatsiooni põhiväärtuste ja eesmärkidega.

Konsultatsiooniteenuse eesmärk

Vastavalt tellija soovile ja vajadustele kas aidata organisatsioonil luua kompetentsimudelit, arendada juba olemasolevat mudelit või konsulteerida mudeli kasutamist.

Konsultatsiooniteenuse tulemus

Tulemus sõltub tellija soovidest ja vajadustest. See võib olla näiteks:

 • Organisatsioonil on olemas vajadustele vastav, juhtide ja spetsialistide kaasabil välja töötatud kompetentsimudel
 • Olemasolev mudel on üle vaadatud, hinnatud ja parandatud vastavalt organisatsiooni vajadustele; „mittetöötav“ kompetentsimudel on kaasajastatud ja muudetud rakendatavaks
 • Juhid/personalitöötajad on saanud ülevaate kompetentsimudeli olemusest ja selle kasutamise võimalustest
 • Juhid/personalitöötajad on saanud nõustamist või koolituse ise kompetentsimudeli loomiseks organisatsioonis
 • On loodud kompetentsimudeli rakenduskava ja konsulteeritud selle ellu viimist
 • Personalitöötajad, juhid vm. sihtgrupp on saanud koolituse mudeli kasutamiseks
 • Konsultant on koostanud kompetentsimudeliga seonduvad protseduurid ja dokumentatsiooni
 • Konsulteeritud on mudeli rakendamisega seonduvate kompetentsipõhiste süsteemide loomist ja arendamist:
  • värbamine ja valik
  • koolitus ja arendus
  • karjääri- ja järgnevuse planeerimine, personaliriskide hindamine
  • tulemushindamine
  • ametijuhendid ja teenindusstandardid
 • Jms.

Meetodid ja materjal

Organisatsiooni kompetentsimudeli loomiseks on mitmeid võimalusi, mis erinevad üksteisest tulemuse täpsuse (vastavus organisatsiooni vajadustele) kui ka ressursimahukuse poolest (aeg, raha, töö):

Skaala: madal-mõõdukas-kõrge-väga kõrge

Töömeetoditeks võivad olla arenguseminarid, nõupidamised, mäng, individuaalse arendustöö juhendamine, intervjuud, koolitused, online konsultatsioonid – vastavalt vajadusele.

Meie klientide poolt eelistatud meetodid on:

1- Korn Ferry® Leadership Architect™  kompetentsisõnastikule baseeruva kohanduse loomine vastavalt organisatsiooni vajadustele. Kompetentsimudeli koostamine toimub kompetentse kirjeldavate kaartide sorteerimise ja valiku teel. Selle meetodi eeliseks on kiirus ja lihtsus. Puuduseks võib olla organisatsiooni liikmete vähene kaasatus ja mudeli sisu pealiskaudne läbitöötamine.

2- Organisatsiooni võtmetegevuste ja kriitiliste situatsioonide analüüsile baseeruva mudeli loomine

või

3- (Äri)tegevuse tulemuste analüüsile baseeruva kompetentsimudeli loomine.

Kahel viimasel meetodil toimub kompetentsimudeli koostamine nõupidamiste ja seminaride seeria vormis koos spetsialistide ja juhtide töögruppidega. Meetodite eeliseks on suur kaasatus, organisatsiooni eesmärkide, tegevuste ja tegevusstandardite ühine läbiarutamine töötajaskonna ja juhtidega. Puuduseks võib olla suurem aja- ning tööjõukulu.

Konsultatsiooniga seondub

Näide tagasisidest

Elen Ant, T-Tammer OÜ
Suur tänu tänase seminari eest 😊 Saime palju targemaks ja mõtteainet, kuidas edasi liikuda.

EBS Personalijuhtide arenguprogramm. Moodul “Kompetentsimudeli väljatöötamine ning selle rakendamine organisatsioonis”

1 Kõige kaasavam koolitus seni, mis lõi keskkonna osalejate kogemuste jagamiseks väga sisulisel tasandil. 1/24/2018 11:19 PM

2 Väga karismaatiline ja äge koolitaja. 1/24/2018 5:59 PM

3 Väga asjalik ja teadlik koolitaja. 1/24/2018 10:34 AM

4 Päev möödus väga kiiresti ja oli väga huvitav. 1/22/2018 7:24 PM

5 Väga meeldis Kristel Jalak´u kombinatsioon teooriast ja headest jälgitavatest näidetest. Samuti meeldis töövihiku idee. 1/22/2018 12:32 PM

6 Isiklikult annan just sellele moodulile (ja eriti Kristel Jalak kompetentside käsitlusele) programmi

kõige kõrgema skoori! Mul oli terve päeva jooksul põnev! 1/19/2018 1:50 PM

7 Mulle väga meeldis tema esinemisstiil ja meiega suhestumine. 1/19/2018 11:45 AM

8 Väga hea esineja ja kaasatõmbaja. Oli tõeliselt huvitav. 1/18/2018 4:34 PM

9 Minu jaoks oli väga huvitav, sest mul puudub suure ettevõtte taust ja kompetentsimudelitega ei ole igapäeva töös toimetanud. Kristel on kahtlemata oma ala asjatundja ning oskab seda ka edasi anda värvikate näidetega.1/18/2018 3:42 PM

10 Väga huvitav teema oli. Tema näited olid väga asjakohased. 1/18/2018 3:16 PM

11 Super koolitaja. Väga head näited, kogu teemat läbis selline positiivne joon ja õhkkond! 1/18/2018 3:14 PM