Meeskondade ja koostöö arendamine

Meeskonna juhtimine, arendamine  ja koostööoskused on tänapäeva organisatsioonides võtmeküsimuseks tulemuste saavutamisel. Koostööoskused ei ole meile kaasa sündinud, neid tuleb õppida ja arendada Koostöö on tegutsemine ühise eesmärgi saavutamiseks. Otsitakse lahendusi, mis on üheaegselt kasulikud nii grupi liikmetele üksikult kui ka grupile tervikuna. Hästi toimiva koostöö korral võib juhtuda nii, et koos saavutatakse rohkem kui oleks võimalik … Read more

Loovuse arendamine

Inimene on oma olemuselt loov. Loovus ei ole mitte ainult kirjanduse või kunsti viljelejate pärusmaa, vaid võimaldab leida igaühel uudseid ja sobilikke lahendusi oma tegevustes. Sageli pärsime me oma loovust kriitika, perfektsionismi, stereotüüpsete mõtteviiside, hirmu ja muretsemisega. Et loovust vallandada, peame suutma näha asju veidi teise nurga alt, vabaneda pidurdavatest, sageli enda loodud raamisest ning … Read more

Ajajuhtimine

Ajajuhtimise koolitusele on teretulnud kõik, kes tunnevad, et kiirus kipub lämmatama olulisust, asjad ei saa tehtud või lükatakse edasi või rahulolu oma tegevusega pole suur.  Koolitust pakume ka  meeskondadele ja juhtidele, kes soovivad parandada ühise aja planeerimist ja kasutamist. Treeningu eesmärk Ajajuhtimise koolituse eesmärgiks on isikliku ja/või meeskondliku ajakasutuse parandamine. Koolituse fookus on enesejuhtimisel ja … Read more

Enesejuhtimine

Kuidas teha tööd targemini – mitte rohkem, kuidas kaitsta ennast stressi ja motivatsioonilanguse eest, kuidas käivitada oma loovus – need ja mitmed teised teemad sisalduvad meie enesejuhtimise valdkonna koolitustes. Vaata lähemalt: Isikliku efektiivsuse suurendamine Ajajuhtimine Stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine Loovuse arendamine Teemasid saab omavahel liita ja kombineerida erineva pikkusega koolitusprogrammideks, alates lühiloengutest kuni 2-päevaste praktiliste … Read more

Tagasisidestamine

Tagasiside andmisega tegelevad kõik, kes juhivad, juhendavad ja arendavad inimesi. Tagasiside aitab partnerit uute oskuste või tegutsemisviiside omandamisel, käitumise muutmisel  ja arengupotentsiaali avamisel.  Hästi antud tagasiside innustab, motiveerib ning parandab suhteid. Kuid mitte alati ei ole tagasiside andmine lihtne ning mitte alati ei võeta seda kuulda. Treeningu eesmärk Treeningu eesmärk on arendada tagasiside efektiivseks andmiseks … Read more

Juhendamine

Juhendamist võib vajada iga töötaja, kes asub täitma uusi tööülesandeid või  muudab oma tööalast rolli organisatsioonis. On valdkondi, kus juhendamise kvaliteedist sõltub palju – töö on keerukas ja eksimuse hind kallis. Tulemuslik juhendamine sisaldab teadmiste-oskuste edasi andmist ja õpetab edukalt toime tulema keerulistes olukodades. Treeningu eesmärk Olenemata valdkonnast, on meie treeningu eesmärgiks juhendamisoskuste arendamine, konkreetsete … Read more

Klienditeenindus

Suurepärane teeninduskogemus jääb kauaks meelde – halb veel kauemaks. Klienditeeninduse treening aitab luua ja toetada organisatsiooni eripärast teeninduskultuuri. Treeningus keskendume nendele olukordadele, mis määravad kliendi rahulolu. Treeningu teemad ja harjutused Analüüsime organisatsioonis keerulisi teenindusjuhtumeid ja leiame kohaseid tegutsemisjuhiseid Uurime, kuidas kujundada ja juhtida teenindus-või müügiprotsessi ja milline on iga töötaja roll selles protsessis Vaatleme praktilisi … Read more

Suhtlemistreening

Ladus suhtlemine moodustab niivõrd lahutamatu osa meie igapäevaelust, et me ei pruugi tähelegi panna selle oskuse olulisust. Küll aga märkame seda siis, kui peame tunnistama, et on olnud raskusi enda arusaadavaks tegemisega või teiste mõistmisega. Õnneks on suhtlemisoskused arendatavad. Treeningu eesmärk Arendada osalejate baasilisi ja/või spetsiifilisi suhtlemisoskusi (suhtlemine läbirääkimistel, müügis või klienditeeninduses, konfliktide lahendamisel, juhtimisvestluste … Read more

Viisakusvestlus / small talk

Iga suhe algab viisakusvestlusest. Uute tutvuste loomisel, oma võrgustiku laiendamisel ja enese või oma organisatsiooni tuntuse edendamisel on nn. small-talk vältimatu. Ometigi on see paljude jaoks ebamugav või isegi hirmutav ülesanne. Hakata rääkima võhivõõraga? Kuidas? Millest? Mis mulje ma endast jätan ja ega ma midagi rumalat ei ütle? Treeningu eesmärk Treeningu eesmärk on õppida tehnikaid … Read more

Arenguvestluste läbiviimine

Sisuliste, motiveerivate ja tulemuslikkuse suurendamisele suunatud arenguvestluste läbiviimine võib olla väljakutse. Veelgi probleemirikkamaks muudavad ülesande inimesed, kellega on raske suhelda. Ja ka suurepärased töötajad kellele juhil „nagu polegi midagi öelda“. Ometigi on tegemist võimsa juhtimisvahendiga, mis oskuslikul kasutamisel parandab märgatavalt töö tulemusi ning samas innustab ja motiveerib töötajaid. Treeningu eesmärk Arendada osalejate arenguvestluste juhtimise oskusi … Read more