Klienditeenindus

Suurepärane teeninduskogemus jääb kauaks meelde – halb veel kauemaks. Klienditeeninduse treening aitab luua ja toetada organisatsiooni eripärast teeninduskultuuri.

Treeningus keskendume nendele olukordadele, mis määravad kliendi rahulolu.

Treeningu teemad ja harjutused

  • Analüüsime organisatsioonis keerulisi teenindusjuhtumeid ja leiame kohaseid tegutsemisjuhiseid
  • Uurime, kuidas kujundada ja juhtida teenindus-või müügiprotsessi ja milline on iga töötaja roll selles protsessis
  • Vaatleme praktilisi võtteid tellija organisatsiooni teenindus-müügiolukordadest lähtuvalt (sh. telefonimüük, konsulteeriv ja nõustav müük jne)
  • Harjutame suurepärase tulemuse saamiseks vajalikke oskusi
  • Õpime ära tundma olukordi, kus tuleb teadlikult valida efektiivsemaid suhtlemisvõtteid
  • Analüüsime “raskeid” kliente, leiame ja praktiseerime nendega toimetuleku viise
  • Avastame, kuidas muuta müümine või teenindamine endale ja kliendile nauditavaks ja meeldejäävaks.
  • Sõnastame meelespea parima teeninduskogemuse pakkumiseks.

Treeninguga seondub