Standardite, protseduuride ja juhendmaterjalide koostamine

Standardite, protseduuride ja juhendmaterjalide koostamise peamiseks eesmärgiks on organisatsiooni tööprotsesside reguleerimine ja ühtlustamine.

Materjalide koostamine on loominguline protsess, kus loojateks on organisatsiooni liikmed ise koostöös konsultandiga. Konsultandi töö seisneb eesmärgistamises, loomeprotsessi suunamises, kitsaskohtadele tähelepanu juhtimises ning analüüsis ja lõpptulemuse vormistamises. Standardite, protseduuride ja juhendmaterjalide koostamise aluseks on organisatsiooni seniste käitumisjuhendite, kultuuri ja tööprotsesside uuring/analüüs.

Konsultandiga koostöös valmivaid standareid, protseduure ja juhendmaterjale võib olla vaja kui organisatsioon soovib:

·         arendada mõnda uut või vähem fookuses olnud valdkonda

·         muuta või korrigeerida seni kasutusel olnud tegutsemismusterid

·         analüüsida ettevõtte arengukohti ja kaasata töötajaid

·         suurendada säilenõtkust

Protsessi käigus selguvad:

  • Organisatsioonis reguleerimist vajavad valdkonnad
  • Ootused käitumusliku kirjeldusena töötajate käitumisele ja töö tulemusele
  • Tugevused, mille teadvustamine ja selge esiletoomine loob organisatsioonikultuuri eripära
  • Komplitseeritumad valdkonnad, mis mõjutavad efektiivset tulemuste saamist

Koostame standardeid, protseduure ja juhendmaterjale nii organisatsiooni sise- kui välissuhtluseks. Täiendavalt on võimalik siduda koolitusi ja treeninguid standarditega seotud uuendusportsesside kinnistamiseks.

Konsultatsiooniga seondub