Sisekoolitussüsteemi loomine

Sisekoolitussüsteemi loomist pakume organisatsioonidele, kes soovivad paremini rakendada oma töötajate teadmisi ja kogemusi organisatsiooni arendamiseks. Sageli valdavad töötajad oskusteavet, mille jagamine teistega võiks oluliselt suurendada konkurentsieelist või töö tulemuslikkust. Hästi toimiva sisekoolitussüsteemi abil on võimalik neid teadmisi vähekulukalt ja tulemuslikult  töötajatel üksteisele edasi anda.

sisekoolitusskeem

Konsultatsiooniteenused

Pakume teenuseid ja konsultatsioone sisekoolitussüsteemi loomiseks, käivitamiseks organisatsioonis või olemasoleva süsteemi arendamiseks. Näiteks:

 • Sisekoolituspoliitika ja protseduuride loomine
  • eesmärgid
  • finantseerimine
  • programmide koostamine
  • koolitajate ettevalmistamine ja hindamine
  • registreerimiste korraldamine
  • süsteemi kontroll ja jälgimine
  • tulemuslikkuse hindamine
  • süsteemi arendamine
 • Organisatsiooni sisekoolitusvajaduse hindamine
 • Sisekoolitajate sobivuse ja täiendava koolitusvajaduse hindamine
 • Sisekoolitajate koolitamine
 • Koolitusprogrammide ja –materjalide väljatöötamine
 • Personalijuhtimissüsteemide arendamine sisekoolitussüsteemi jälgimiseks ja kontrolliks
 • Koolituskava ja koolitusplaani koostamine
 • Seminaride korraldamine  põhimõtete tutvustamiseks

Konsultatsiooniga seondub