Kovisioonisüsteemi loomine

Kovisioon on tegevus, mille käigus kolleegid üksteist toetavad ja innustavad edasi arenema, et koos leida lahendusi võimalikele probleemidele ning üheskoos rõõmustada õnnestumiste üle.  Kovisiooni põhimõtteks on: teisi aidates ning toetades aidatakse samal ajal ka iseennast.

Kovisooni eelduseks on sarnane töökogemus. Meetodit on võimalik rakendada nii kahe inimese vahel või ka suuremas grupis. Efektiivseim grupi suurus on kuni 12 inimest.

Pakume teenuseid ja konsultatsioone kovisioonisüsteemi loomiseks, käivitamiseks organisatsioonis või olemasoleva süsteemi arendamiseks:

  • Seminaride korraldamine kovisiooni põhimõtete ja kasutusvõimaluste tutvustamiseks
  • Organisatsiooni jaoks kovisiooni põhimõtete koostamine (koos juhtide ja töötajate kaasamisega)
  • Kovisioonigrupi käivitamine, esmakohtumiste juhtimine, hilisem läbiviijate juhendamine.