Koolitaja: tulemustasu motiveerib väheseid

Adele Pao, ilmus Postimehes 7.02.2011 DevelopDesign koolitaja Kristel Jalak tulemustasusid ei poolda, kuna tema hinnangul motiveerib see ainult murdosa inimesi ning sedagi ainult lihtsamate ülesannete puhul. «Tulemustasu seosest motivatsiooniga on viimastel aastatel avaldatud huvitavaid uuringutulemusi. Teadlaste ühine seisukoht on, et tasu ja karistuse, kasutamine tulemuslikkuse suurendamiseks on põhjendatud, kui tegemist on lihtsa ülesande ja selge … Read more

Kuidas vallandada töötajat

Kristel Jalak, 15.08.2009 Lisan veel mõned soovitused personalijuhile või juhile töötajate vallandamisel. Masust tingitud koondamine ei ole ju ainus põhjus töötajast vabanemiseks. Eeldan siinjuures, et juriidiliselt on kõik korras, järgnevad soovitused on pigem selle kohta, kuidas seda teadet töötajale kommunikeerida. Ükskõik, mis põhjusel vallandamine ka ei toimuks, olge sellest teatamisel konkreetne, aus ja selgesõnaline. Teie … Read more

Koondamine teeb haiget

Kristel Jalak, 24.07.2009 Meedia on täis artikleid koondatud töötajatest ja soovitusi, kuidas toime tulla, kui sind on koondatud. Väga palju vähem on tähelepanu pööratud neile, kes koondamise läbi viivad – firmade omanikud, juhid ja personalitöötajad. Ometigi kannatavad ka nemad, sest töölt vabastamine on valulik protseduur mõlemale poolele. Eriti väikefirmades võib vajadus töötajaid koondada olla omanikule-juhile … Read more

Intelligentsest organisatsioonist mõtlemisvõimetuks ettevõtteks

Tiit Kõnnusaar, 8.06.2009 Tänaseks on paljud ettevõtted jõudnud seisu, kus on juba tulnud või tuleb kohe hakata töötajaid koondama. Mulle tundub, et enamasti alustatakse tugistruktuuridest ja koondatakse töötajad, kelle kohustused teised saavad suhteliselt lihtsalt üle võtta. Jääjate töökoormus küll kasvab, kuid mis teha, rasked ajad. Neile, kes jäävad, tuleb tööd juurde. Sellest tulenevalt suureneb vigade … Read more

Töökohta vahetades säilitage head suhted

Kristel Jalak, ilmunud lühendatult Postimees 03.05.2005 Töökoha vahetus ei ole kunagi kerge. Isegi kui lahkumine firmast on töötaja enda valik ning ees ootab uus ja põnevam karjäär, tuleb kõigepealt lahti sõlmida sidemed oma vana töökohaga. Tehes seda professionaalselt, saate te kaasa head mälestused, palju sõpru endiste kolleegide seast, head soovitused ning võib-olla ka lahkumispeo. Töölt … Read more

Tark tööotsija lisab oma CV-le soovitajad

Kristel Jalak, ilmunud: Postimees 21.06.2005 Töösoovitajate lisamine CV-le tekitab usaldusväärsust – see näitab, et inimene ei karda viidata allikatele, kust tema kohta informatsiooni koguda. Soovitajateks peaksid olema isikud, kes tunnevad inimest ennekõike tema tööst lähtuvalt – sõbrad, sugulased ja muidu head semud soovitajaiks ei kõlba. Uut ametikohta võiks soovitada näiteks otsene ülemus praeguselt või varasemalt … Read more

Seitse moodust parandada suhteid

Mari-Liis Järg, ilmus Eesti Päevaleht, 28.01.2002 “No vaadake, mis jama siia on kokku keeratud! Teiesuguste pärast peab siis koosolekud kokku kutsuma! Ma ju ütlesin, saadetagu see faks ära!” möirgab ülemus ja tormab oma kabinetti. Büroo vakatab hetkeks ja töötajad silmitsevad üksteist küsivalt. Kes “keeras jama kokku”, kes oleks pidanud faksi ära saatma ja millist koosolekut … Read more

Motivatsioonikiri rõhutab tugevaid külgi

Kristel Jalak, ilmunud Postimees 20.09.2005 Saates töökonkursile ainult oma CV jätab tööotsija ennast ilma võimalusest rõhutada oma positiivseid külgi. Elulookirjeldusele või CV-le tasub lisada nn motivatsioonikiri, põhjendatud sooviavaldus või kaaskiri. Sellises kaaskirjas on võimalik selgemalt välja tuua oma tugevusi ning põhjendada sobivust ametikohale. Eriti hoolikalt tuleks motivatsioonikirja koostamisse suhtuda neil, kel töökogemust napib – värsketel … Read more

Kuidas lahendada tööl tekkinud konflikte

Kristel Jalak, Ilmunud lühendatult Postimees 23.08.2005 Enamik konflikte nii kodus kui organisatsioonis saavad alguse sellest, et inimesed ei mõista teise poole seisukohti. Ikka tundub enda tõde ja õigus olevat tähtsam kui partneri oma. Suurema tüli ennetamiseks võiks vaadelda probleemi tahkude kaupa juba esmase vastasseisu tekkimisel. See aitab säilitada häid suhteid ja kiirendada konfliktide lahendamist. Harjutust … Read more

Katseaeg võimaldab töötingimusi hinnata

Kristel Jalak, ilmunud Postimees 31.05.2005 Katseaeg on sõna otseses mõttes katsetamise aeg mõlemale poolele – tööandja vaeb kandidaadi sobivust ametikohale ning töötaja saab hinnata, kas pakutud tingimused on talle vastuvõetavad. Erafirmades töölepingu alusel tööle asuvatele inimestele näeb seadus ette maksimaalselt neljakuuse katseaja. Alati võib katseaeg olla lühem või hoopis puududa – see on firma juhtkonna … Read more