Kuidas lahendada tööl tekkinud konflikte

Kristel Jalak, Ilmunud lühendatult Postimees 23.08.2005

Enamik konflikte nii kodus kui organisatsioonis saavad alguse sellest, et inimesed ei mõista teise poole seisukohti. Ikka tundub enda tõde ja õigus olevat tähtsam kui partneri oma.

Suurema tüli ennetamiseks võiks vaadelda probleemi tahkude kaupa juba esmase vastasseisu tekkimisel. See aitab säilitada häid suhteid ja kiirendada konfliktide lahendamist. Harjutust saab teha üksi ja omaette. Hea oleks olulisemad punktid kirja panna. Kui suhted vaidluspartneriga on üldiselt head, võiksite mõlemad proovida teha alljärgnevat ülesannet ja pärast tulemusi võrrelda.

1. tahk. Minul on õigus ja tema eksib. Leidke argumente, mis toetavad teie seisukohta. Leidke vastuväiteid partneri seisukohale. See peaks olema lihtne ülesanne – muidu ei oleks ju vastasseisu tekkinudki!

2. tahk. Temal on õigus ja mina eksin. Nüüd tehke kannapööre ja mängige kuradi advokaati. Pange kirja argumendid, mis toetavad partneri seisukohti. Pange kirja vastuväited oma seisukohtadele. Selle tahu läbitöötamine ei ole kerge. Vahel tundub, et vastaspool on seisukohal, mis on täiesti õigustamatu. Te ei peagi siin heaks kiitma või nõustuma teise poole arvamusega. Püüdke lihtsalt kirja panna võimalikke põhjendusi ja argumente lähtudes tema vaatevinklist.

Näiteks kuidas õigustada hunti, kes sõi ära Punamütsikese vanaema? Ta oli näljane, ta pidi süüa saama, et elada. Tal võis olla käpp haige, mis takistas jäneste püüdmist. Vanaema oli kergesti kättesaadav saak. Vanaema söömine võimaldanuks vähese ressursikuluga püüda ka Punamütsikest. Hunt tahtis kordki elus voodis magada jne.

3. tahk. Meil mõlemal on õigus. Me mõlemad eksime. Võrrelge nüüd esimese ja teise tahu vaatluse tulemusi ja küllap näete, et mõlema osapoole kasuks ja kahjuks on tugevaid argumente. Tõde ei ole absoluutne vaid sõltub taustainformatsioonist, vaatevinklist, eesmärkidest, väärtushinnangutest ja motivatsioonist.

4. tahk. Ei olegi nii oluline, kummal on õigus. Vaadelge oma vastasseisu pikemas perspektiivis. Mõelge, kui oluline oleks see tüliküsimus teie jaoks järgmisel nädalal, kuu aja pärast, aasta pärast, 10 aasta pärast? See tahk aitab jõuda arusaamisele, et vaidlusalane küsimus, mis hetk tagasi veel küttis üles kirgi, ei olegi võib-olla nii oluline, et selle pärast rikkuda suhteid ja kaotada meelerahu. Ka kõige dramaatilisemate sündmuste haavad silub tasapisi aeg.

5. tahk. Kokkuvõte – igas tahus peitub oma tõde. Esialgne must-valge vastasseis ei olegi nii ühene. Teil on õigus ja temal on ka. Asi on oluline ja samas mitte. Te ei pea nõustuma partneri seisukohaga, kuid tema parem mõistmine aitab vastasseisu kiiremini lahendada. Kui harjutuse käigus on vähenenud teie ärritus, viha või pahameel teise osapoole suhtes, on see meetod ennast teie jaoks õigustanud. Edasi tuleb juba rahulikult mõelda võimalike lahendusvariantide peale.