Seitse moodust parandada suhteid

Mari-Liis Järg, ilmus Eesti Päevaleht, 28.01.2002

“No vaadake, mis jama siia on kokku keeratud! Teiesuguste pärast peab siis koosolekud kokku kutsuma! Ma ju ütlesin, saadetagu see faks ära!” möirgab ülemus ja tormab oma kabinetti. Büroo vakatab hetkeks ja töötajad silmitsevad üksteist küsivalt. Kes “keeras jama kokku”, kes oleks pidanud faksi ära saatma ja millist koosolekut boss mõtleb?

Üks viis mõjutada firma sisekliimat  ja aidata kaasa koostööle, on pöörata rohkem tähelepanu töötajate omavahelisele suhtlemisele nii ülemuse kui alluva positsioonilt vaadatuna.

 • Valmista mõttes (ja miks ka mitte paberil) ette mõned peamised punktid, millest tahad oma kolleegiga rääkida. Ühelt teemalt teisele hüplemine ja erinevate valdkondade “segamine” jätab ruumi erinevale tulemuse tõlgendustele.
   
 • Arvesta, et iga inimene vajab oma partnerile ümberlülitumiseks aega. Seega pole inglaslik jutt ilmast sugugi tühi loba, vaid täidab oma eesmärki – partner kohandub ja suhtlemine on tulemuslikum.
   
 • Väldi suhtlemise ajal teisi tegevusi ja segajaid . Mida olulisem on küsimus, mida te arutate, seda tähtsam on ümbruskonnast kõrvaldada müra jt. sõnumi mõistmist taksitavad asjaolud.
   
 • Sõnasta selgelt oma soov või teade ja anna võimalus kolleegile reageerida. Umbisikulised teated saatmata faksidest ja koosolekute kokkukutsumisest tekitavad segadust ja annavad teed vastutuse vältimisele. Mõtteviis, “nad peaksid sellest ise aru saama” on inimlik, kuid ei aita kaasa selgematele suhetele ja tulemuslikumale töösooritusele.
   
 • Hoidu hinnangulisusest. Neutraalne keelekasutus on aitab juhtida emotsioone ka kriitilistes olukordades ja keskenduda probleemi lahendamisele. Isiklikud märkused ja hinnangud suurendavad vastupanu ja pingeid ja vähendavad motivatsiooni probleemile lahendust leida.
   
 • Kuula partnerit. Mida keerulisem ja raskem on olukord, seda tähtsam on näidata vastaspoolele, et teda on ära kuulatud ja tema mõtteid arvestatud. Kolleegide aruteludest võib sündida häid ja kasutuskõlblikke ideid, miks mitte mõelda nendele üheskoos.
   
 • Hoolitse selle eest, et “otsad saaks kokku tõmmatud”. Hea kontakti lõpetamine kolleegiga annab eelduse järgmise kontakti meeldivale algusele ja tulemuslikkusele.