Saunas, saalis või salongis?

Mari-Liis Järg

Koolituste korraldajad- tellijad seisavad aeg-ajalt ikka küsimuse ees, millist koolitust oma töötajate osta – millistes tingimustes õppimine ja missugune õppeviis on sobivam? Et viimasel ajal korraldatakse koolitusi üsna erinevates kohtades ja alustel, siis tahan pisut arutleda kolme koolitusvormi üle – seikluskoolitused väljasõiduga, saalikoolitused ja treeningkursused komplekteerituna väikestele gruppidele.

„Võiks teha midagi lõbusat, et saaks nautida, natuke teadmisi ja seiklusi kah….“ Nii juhatab sisse tellija oma koolitussoovi ja mõtleb enamasti päevast (seiklus)koolitust ja õhtust lõõgastumist turismitalu kõikvõimalike meelelahutustega. Eraldi ja atraktiivsetena tunduvad seikluslikud harjutused maastikul. Iseenesestki mõista saab sel viisil firma töötajaid viia välja igapäevasest keskkonnast pühendudes tegevusele, mis tavapärasteast tööülesannetest oluliselt erinevad. Seikluslikke ülesandeid lahendades võivad töötajad kogeda edu, mis innustab annab energiat uuesti töökohale naastes. Samas, kui jääb puudu kogetud ja läbitehtud ülesannete analüüs ja õppimiskoha leidmine koolitatavate jaoks, siis on maastikul läbi tehtud ülesanded üsna kasutamatud igapäevatöös. Kahtlemata pakub lihtsalt tegutsemisele suunatud seikluselementidega välikoolitus tegutsemislusti, ärgitab leidlikkust ja toob välja igapäeva töörutiinist, kuid pole siiski imerohi. Lisaks kolleegidega kogetud lõbusatele ülesannetele tuleks harjutusi kindlasti ka analüüsida ja püüda leida nendest arendamist vajavaid ja keerukaid kohti oma tiimi jaoks.

Lisaks kolleegidega kogetud lõbusatele ülesannetele tuleks harjutusi kindlasti ka analüüsida.

„Meie kavatseme saata oma töötajad sellele suurele saalikoolitusele, seal saavad nad kõik korraga ühtmoodi arusaama ning kulub vähem aja ja raharessurssi“ . Viimasel ajal kasutavad paljude ettevõtete koolitusvaldkonnaga tegelejad ühe võimlausena koolitada oma töötajaid saalikoolitusi, kus mitusada inimest korraga ühe või mitme koolitaja vahendusel erinevaid  teemasid kuulavad. Ka sel koolitusvormil on selgelt oma eelised, mis eelpool kirjeldatud tellija remargis juba nimetamist leidsid. Tõesti, kui ettevõttele oleks vajalik paljudele töötajatele teoreetilise ülevaate andmine, oleks antud koolitusvorm igati kohane. Samuti ärgitab saalis suurele hulgale inimestele läbiviidud üritus mõtlema ja arutlema, mida kõnealused teemad minule tähendavad. Siiski ei paku selline koolitusviis võimalust praktiliseks kogemiseks ja harjutamiseks, ning arutelu ja mõtted, mis on tekkinud jäävad sageli ainuüksi koolitatavate pähe. Osalejates tekib niiöelda „tunne, et olen seda kuskil kuulnud“ ja kahjuks ka paljude inimeste jaoks üldistus – ma seda juba tean. Tegelikkuses vajalikku olukorra tulles jääb vaatamata teoreetilisele teadmisele puudu konkreetne oskus õpitut rakendada, sest sellega pole olnud saalikoolitusel võimalust eraldi tegeleda ja seda ei ole võetud ka eesmärgiks. Kuid osalejad kipuvad siin tegema üldistusi – igal koolitusel räägitakse neist asjust, ma ju tean neid, kuid ega neist abi minu töös küll ei ole.

„Meie töös on vajalikud kogu meeskonna liikmetel väga head inimestega suhtlemisoskused, kuna neil on päris pingeline töö ja praegusel ajal oleme saanud ka hulgaliselt lisafunktsioone, siis tahame koos mõnede asjade peale mõelda ja oma senised kokkulepped üle vaadata.“ Ehk teisisõnu, kolmas viis oma töötajaid koolitada oleks üheskoos harjutamise käigus ja läbi keerukate olukordade lahendamise, tekitada töötajatele ühine teadmine ja kokkulepped võimalike lahendusviiside osas. Treeningul võiksid olla kõik töötajad kogu koolituse vältel, mis väiksema personalihulgaga firmades  või vältimatut kohalolekut nõudvates ametites võib olla piiranguks. Selles koolitusvormis on esikohal praktiline harjutamine ja nende harjutuste analüüs, mis aitavad tõhusamalt koolitusel kogetut igapäevatöösse rakendada. Samuti võib selle koolitusviisi eeliseks lugeda asjaolu, et iga koolitatav saab seada oma individuaalsed eesmärgid ja nendest lähtuvalt turvalises koolituskeskkonnas proovida ja endale sobivaimat viisi leida.

Siinkohal kirjeldasin põgusalt ainult mõningaid koolitusvorme, mille vahel tellija valima peab. Valiku tegemisel, kuidas oma ettevõtte töötajaid koolitada, võiks lähtuda mõelda ka üldisemale ettevõtte eesmärgile ja ka prognoositavale tulemusele – ehk mida minu töötajad peale selle koolituse läbimist paremini teavad, oskavad või teevad.