Nõustamisel jääb intuitsioonist väheseks

Kadri Kõiv, ilmunud Äripäev 30.04.2001

Nõustamine ja konsulteerimine on mõisted, mis sageli esimese hooga viivad
mõtted psühholoogide või juristide pärusmaale. Viimaste aastate jooksul on hakatud aga järjest enam teadvustama, et ka paljude teiste ametite üheks osaks on nõustamine. Nii näiteks ei saa ilma klienti nõustamata olla edukas müügimees, reisikorraldaja ega apteeker. Enamasti on sellises valdkonnas nõustamist läbiviijad saanud väga põhjaliku ettevalmistuse oma põhierialal, nõustamistööks eraldi väljaõpe neil aga puudub. Ja nii nad nõustavad sageli intuitiivselt, kasutades ära oma isiklikke kogemusi, püüdes vältida ise läbielatud ebamugavaid nõustamissituatsioone või püüdes jäljendada neile tuntuid edukaid nõustajaid.

Kompetentseks nõustajaks saab pidada vaid inimest, kes teadlikult analüüsib olukorda, seab eesmärgi  ja sellest lähtuvalt  rakendab sobivaid oskusi.

Kuid nii nagu igasuguste teiste oskuste valdamisega, saab ka kompetentseks  nõustajaks pidada vaid inimest, kes teadlikult analüüsib olukorda, seab eesmärgi  ja sellest lähtuvalt  rakendab sobivaid oskusi. Nõustamise puhul mängivad lisaks teadmistele ja oskustele olulist rolli ka nõustaja hoiakud, mis kõik kokku aitavad olla oma tegevuses kliendikesksed, samas end vähem kulutades.

Parim viis saada edukaks nõustajaks, on osaleda vastavatel väljaõppekursustel, kus kogenud juhendajate eestvedamisel ja kaasõpilaste toel on võimalik tegeleda kõigi kolme külje arendamisega.

Lõpetuseks  rida küsimusi, mida on endale esitanud paljud ja millele nõustajate väljaõppekursused aitavad vastuseid leida

 • Mida teha, et klientide probleemid ei tuleks  koju kaasa?
 • Kuidas  aktsepteerida kliendi vastupanu?
 • Kuidas, prognoosida oma nõustamistegevuse tulemust?
 • Mida teha, et vabaneda väsimusest ja rutiinist?
 • Kas see, mida ma teen on ikka nõustamine?
 • Kuidas mõjutada kliente?
 • Kuidas nõustada endast erinevat?
 • Kuidas nõustada klientide gruppi?
 • Kuidas toetada nõustatavat kaudsemate vahenditega?
 • Kuidas ise nõustamisetegevusest kasu saada?
 • Millised peaksid olema piirid nõustamisetöös?
 • Kuhu peaks edasi arenema?
 • Kuidas lahendada inimese ja organisatsiooni vahelisi vastuolusid?
 • Millal ja keda mitte nõustada?
 • Kuidas müüa nõustamisteenust ehk kuidas klient saab aru, et ta seda vajab?
 • Kuidas tõsta nõustatava motivatsiooni?
 • Kuidas ennast vähem kulutada?