Konsulteerimis- ja nõustamisoskused

Sageli arvatakse, et kellegi nõustamiseks on vajalik eelkõige lai teadmiste pagas. See on vajalik, muidugi. Kuid lisaks sellele on nõustajal või konsultandil vaja spetsiifilisi oskusi oma nõuande kliendini viimiseks.

Sihtgrupp

Nõustava suhte loomist on kindlasti oluline õppida inimestel, kes töötavad abistavatel elukutsetel, aga ka juhtidel, täiskasvanute koolitajatel, müügi- ja teenindusprofesionaalidel.

Koolituse teemad

  • Uurime, mis vahe on nõustamisel ja konsulteerimisel ja kuidas kujuneb nõustamissuhe.
  • Analüüsime konsultandi või nõustaja eesmärke ja tegevusi nõustamisprotsessi erinevates etappides.
  • Arendame nõustamiseks või konsulteerimiseks vajalikke oskusi ja hoiakuid.
  • Õpime toime tulema keerulistes nõustamissituatsioonides.