Esinemisoskuste intensiivtreening

Esinemisoskuste intensiivtreening aitab esineda mõjusalt, enesekindlalt ja veenvalt – see oskus on universaalne. Esinemisoskust läheb vaja müügi- ja läbirääkimissituatsioonides, poliitikas, juhtimisel, õpetamisel, eraelus. Head esinejad paistavad silma ning on reeglina edukad. Ka need inimesed, kes ei tee ettekandeid, koolitusi või presentatsioone, esinevad vähemalt paar korda päevas. Olgu see siis teabe jagamine, oma seisukoha põhjendamine, kellegi … Read more

Konfliktide juhtimine

Vastuolud ja konfliktid on meie elu lahutamatu osa. Konflikt iseenesest ei ole hea ega halb. Loeb see, kuidas me neid lahendame – konstruktiivselt ja suhteid säilitavalt või destruktiivselt, rikkudes suhteid ja alandades enesehinnangut. Treeningu eesmärk Treeningu eesmärk on arendada osalejate suhtlemis- ja mõjutamisoskusi ning tutvustada erinevaid konfliktilahendusmudeleid ja -strateegiaid. Treeningu teemad ja harjutused Konfliktide juhtimise … Read more

Motiveerimisoskused

Teise inimese motivatsiooni tekke ja hoidmise toetamine võib olla oluline väga erinevates eluvaldkondades. Erinevaid motivatsiooniteooriaid on viimasel aastasajal loodud kümneid ja kümneid. Ükski neist ei ole vale, samas ei suuda ükski neist ka lõpuni ära seletada motivatsiooni olemust. See on mõistetav, sest erinevalt näiteks kompetentsidest või isiksuseomadustest, on motivatsioon ajas väga kiiresti muutuv ja individuaalne … Read more

Mõjutamisoskused

Mõjutamisoskused on kaasasündinud ja selleks, et oma tahtmist saada, rakendatakse neid esialgu intuitiivselt. Elu jooksul õpitakse nii mõndagi juurde, paraku usutakse jätkuvalt, et suhtlemine ja mõjutamine on midagi, mis peab inimesel tulema iseenesest.  Võib aga üsna kindlalt öelda, et intuitiivne suhtlemine ei ole kuigi tõhus ja tihti on tulemused planeeritule hoopis vastupidised – intuitiivne ja … Read more

Klienditeenindus

Suurepärane teeninduskogemus jääb kauaks meelde – halb veel kauemaks. Klienditeeninduse treening aitab luua ja toetada organisatsiooni eripärast teeninduskultuuri. Treeningus keskendume nendele olukordadele, mis määravad kliendi rahulolu. Treeningu teemad ja harjutused Analüüsime organisatsioonis keerulisi teenindusjuhtumeid ja leiame kohaseid tegutsemisjuhiseid Uurime, kuidas kujundada ja juhtida teenindus-või müügiprotsessi ja milline on iga töötaja roll selles protsessis Vaatleme praktilisi … Read more

Suhtlemistreening

Ladus suhtlemine moodustab niivõrd lahutamatu osa meie igapäevaelust, et me ei pruugi tähelegi panna selle oskuse olulisust. Küll aga märkame seda siis, kui peame tunnistama, et on olnud raskusi enda arusaadavaks tegemisega või teiste mõistmisega. Õnneks on suhtlemisoskused arendatavad. Treeningu eesmärk Arendada osalejate baasilisi ja/või spetsiifilisi suhtlemisoskusi (suhtlemine läbirääkimistel, müügis või klienditeeninduses, konfliktide lahendamisel, juhtimisvestluste … Read more

Viisakusvestlus / small talk

Iga suhe algab viisakusvestlusest. Uute tutvuste loomisel, oma võrgustiku laiendamisel ja enese või oma organisatsiooni tuntuse edendamisel on nn. small-talk vältimatu. Ometigi on see paljude jaoks ebamugav või isegi hirmutav ülesanne. Hakata rääkima võhivõõraga? Kuidas? Millest? Mis mulje ma endast jätan ja ega ma midagi rumalat ei ütle? Treeningu eesmärk Treeningu eesmärk on õppida tehnikaid … Read more

Läbirääkimise meeskonna juhtimine

Kui läbirääkimisi peab ja nendeks valmistub vaid üks inimene, sõltub tema edukus vaid temast endast. Sellest, milline on ta läbirääkimisoskuste tase, stiilide valik, strateegia ja taktikate tundmine, eeltöö põhjalikkus. Niipea, kui kaasatud on rohkem inimesi, läheb asi keerulisemaks. Läbirääkimismeeskonna liikmetel peab olema ühtne arusaam sellest, mis läbirääkimised üldse on, milleks tuleb valmistuda ja kuidas käituda … Read more

Kaasamisoskused

Kaasamisoskuste arendamine on vajalik inimestele, kelle töö eeldab laiapõhjaliste koostöösuhete kujundamist erinevate partneritega. Kaasamisoskuste abil mõjutatakse partnerite seisukohti, aktiviseeritakse neid tegevusele ning lõppkokkuvõttes saavutatakse eesmärgid. Koolituse eesmärk Kaasamisoskuste arendamise koolitus õpetab  eesmärgipäraselt töötama nii individuaalselt, konkreetsete partneritega kui  ka suuremate gruppidega, edukalt juhtima kaasamisprotsessi ning kasutama erinevaid kommunikatsioonistrateegiaid inimeste teavitamiseks ja mõjutamiseks. Koolituse teemad ja … Read more