Koolitajakoolitus

Täiskasvanud inimese õppimine on keerukas ja kompleksne protsess, mida tänapäeva neoroteadus huviga uurib. Koolitaja, kes teab täiskasvanukoolituse printsiipe ja oskab kasutada tõenduspõhiseid õppimist toetavaid ning õppureid kaasavaid ja aktiviseerivaid meetodeid, saab kindlasti paremaid tulemusi, kui tavapärane „loengulugeja“. Koolituse eesmärk Arendada osalejate koolitamisoskusi ning õpetada neid ette valmistama ja läbi viima tulemuslikke koolitusprogramme. Spetsiifilised eesmärgid, kui … Read more

Koolitajakoolitus (online)

Kogenud koolitajaks kasvamine võtab aastaid, kuid tulemuslikuks koolitamiseks esmavajaliku teoreetilise aluse saab omandada kiiremini ja virtuaalses koolituskeskkonnas. Koolituse eesmärk Anda õppuritele tulemuslikuks täiskasvanukoolituseks esmatähtis teoreetiline alus ning arendada peamisi koolitustehnikaid. Koolituse tulemus (õpiväljundid) Õppe läbinu teab: kuidas täiskasvanud inimene õpib ja kuidas õpiprotsessi juhtida; millised grupiprotsessid koolitusel ilmnevad ning kuidas nendega arvestada koolituse ettevalmistamisel ja … Read more

Tagasisidestamine

Tagasiside andmisega tegelevad kõik, kes juhivad, juhendavad ja arendavad inimesi. Tagasiside aitab partnerit uute oskuste või tegutsemisviiside omandamisel, käitumise muutmisel  ja arengupotentsiaali avamisel.  Hästi antud tagasiside innustab, motiveerib ning parandab suhteid. Kuid mitte alati ei ole tagasiside andmine lihtne ning mitte alati ei võeta seda kuulda. Treeningu eesmärk Treeningu eesmärk on arendada tagasiside efektiivseks andmiseks … Read more

Ajusõbralikud koolitused ja 4C mudel

Viimase neljakümne aastaga on neuroteadus, uurides inimaju ja selle funktsioone õppimisel, teinud hiiglaslikke arenguhüppeid. Seda, mida teadlased nüüd juba õppimisest teavad on, võrreldes tundmatuga, ikka veel vähe. Kuid see vähenegi lükkab ümber mitmeid kivinenud postulaate eelmisest sajandist ja muudab oluliselt õppimiskäsitlusi. Koolituse eesmärk Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele viimase aastakümne neuroteaduse leide, mis avavad õppimise … Read more

Koolitajate / suhtlemistreenerite väljaõpe

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja videotagasisidega suhtlemistreeninguid, arendada ja juhtida suuri ja väikseid gruppe. Väljaõppe läbimine annab kindla baasi erinevate täiskasvanutele mõeldud koolituste kavandamiseks ja läbiviimiseks, pakkudes kaasaegset metoodikat koolitusprotsessi juhtimiseks. DevelopDesign® on Eestis ainus videotagasisidet kasutavate suhtlemsitreenerite väljaõpet pakkuv … Read more

Sisekoolitussüsteemi loomine

Sisekoolitussüsteemi loomist pakume organisatsioonidele, kes soovivad paremini rakendada oma töötajate teadmisi ja kogemusi organisatsiooni arendamiseks. Sageli valdavad töötajad oskusteavet, mille jagamine teistega võiks oluliselt suurendada konkurentsieelist või töö tulemuslikkust. Hästi toimiva sisekoolitussüsteemi abil on võimalik neid teadmisi vähekulukalt ja tulemuslikult  töötajatel üksteisele edasi anda. Konsultatsiooniteenused Pakume teenuseid ja konsultatsioone sisekoolitussüsteemi loomiseks, käivitamiseks organisatsioonis või olemasoleva … Read more

Konsulteerimis- ja nõustamisoskused

Sageli arvatakse, et kellegi nõustamiseks on vajalik eelkõige lai teadmiste pagas. See on vajalik, muidugi. Kuid lisaks sellele on nõustajal või konsultandil vaja spetsiifilisi oskusi oma nõuande kliendini viimiseks. Sihtgrupp Nõustava suhte loomist on kindlasti oluline õppida inimestel, kes töötavad abistavatel elukutsetel, aga ka juhtidel, täiskasvanute koolitajatel, müügi- ja teenindusprofesionaalidel. Koolituse teemad Uurime, mis vahe … Read more

Gruppide juhtimine

Oskust käivitada ja juhtide gruppide tööd kuulub väga erinevate ametite juurde. Grupijuhtimise oskused on vajalikud koosolekute  läbiviimisel, (projekti)meeskonna töö käivitamisel, õppe- või enesearengugruppide eestvedamisel,  konsulteerimisel, arendus-  ja muude töögruppide juhtimisel. Koolituse eesmärk Koolitus võimaldab õppida mõistma grupis toimuvat ning kavandama  ka läbiviima tegevusi grupi edukaks juhtimiseks. Koolituse teemad Grupitöö näidustused ja eesmärgid Grupi juhi ülesanded, … Read more