Mentorlus

Mentorlus on suhe, kus kogenum isik (mentor) on pühendunud, pakkudes vähem kogenud isikule (mentee või mentii) tuge ja abi enda arendamiseks. Mentorlus on laiema arengu ja võimaluste keskne. Mentoriks on oma ala professionaal, kellega ei ole  otsest juhi-alluva suhet. Sihtgrupp Koolitus on mõeldud nendele, kes oma organisatsioonis täidavad või hakkavad täitma mentori rolli. Sõltuvalt organisatsiooni … Read more

Konsulteerimis- ja nõustamisoskused

Sageli arvatakse, et kellegi nõustamiseks on vajalik eelkõige lai teadmiste pagas. See on vajalik, muidugi. Kuid lisaks sellele on nõustajal või konsultandil vaja spetsiifilisi oskusi oma nõuande kliendini viimiseks. Sihtgrupp Nõustava suhte loomist on kindlasti oluline õppida inimestel, kes töötavad abistavatel elukutsetel, aga ka juhtidel, täiskasvanute koolitajatel, müügi- ja teenindusprofesionaalidel. Koolituse teemad Uurime, mis vahe … Read more

Gruppide juhtimine

Oskust käivitada ja juhtide gruppide tööd kuulub väga erinevate ametite juurde. Grupijuhtimise oskused on vajalikud koosolekute  läbiviimisel, (projekti)meeskonna töö käivitamisel, õppe- või enesearengugruppide eestvedamisel,  konsulteerimisel, arendus-  ja muude töögruppide juhtimisel. Koolituse eesmärk Koolitus võimaldab õppida mõistma grupis toimuvat ning kavandama  ka läbiviima tegevusi grupi edukaks juhtimiseks. Koolituse teemad Grupitöö näidustused ja eesmärgid Grupi juhi ülesanded, … Read more

Kaasamisoskused

Kaasamisoskuste arendamine on vajalik inimestele, kelle töö eeldab laiapõhjaliste koostöösuhete kujundamist erinevate partneritega. Kaasamisoskuste abil mõjutatakse partnerite seisukohti, aktiviseeritakse neid tegevusele ning lõppkokkuvõttes saavutatakse eesmärgid. Koolituse eesmärk Kaasamisoskuste arendamise koolitus õpetab  eesmärgipäraselt töötama nii individuaalselt, konkreetsete partneritega kui  ka suuremate gruppidega, edukalt juhtima kaasamisprotsessi ning kasutama erinevaid kommunikatsioonistrateegiaid inimeste teavitamiseks ja mõjutamiseks. Koolituse teemad ja … Read more

360° tagasiside hindamine

360° tagasiside hindamine on hindamis- ja arendamisinstrument, mille abil on võimalik koguda kompleksne tagasiside inimese kompetentsidele, oskustele ja käitumisele. Hindamise tulemusena saab inimene teada, kuidas tajuvad tema käitumist kaastöötajad või teised temaga lähedalt seotud grupid. Joonistuvad välja inimesed tugevused ja arenguruum nähtuna teiste poolt. Kaks argumenti 360° tagasiside hindamise tegemise toetuseks: Annab ausa vastuse küsimusele … Read more

Töörahulolu-uuringud

Töörahulolu perioodiline uurimine organisatsioonis annab väärtuslikku sisendit juhtimisotsuste tegemiseks ja arendustegevuste planeerimiseks. Samuti pakub see töötajatele väljundit oma arvamuste ja ettepanekute edastamiseks juhtkonnale ning suurendab seeläbi kaasatuse tunnet ja töömotivatsiooni. Konsultantide kaasamine uuringu läbiviimisesse tagab osalejate anonüümsuse ja konfidentsiaalsuse ning suurendab vastuste usaldusväärsust. Pakume uuringute läbiviimist veebikeskkonnas, paber-pliiats vormis või kombineeritult. Teostame uuringuid tellija küsimustikuga, … Read more