Isikliku efektiivsuse suurendamine

Isikliku efektiivsuse mõõdupuuks on tulemuslikkuse ja rahulolu tasakaal. Paljud jõuavad tulemuseni, tundmata sealjuures rahulolu. Pikaajaline rahulolematus hakkab mõjutama tulemusi ning vähendab efektiivsust. Koolituse eesmärk Koolituse eesmärgiks on eneseteadlikkuse suurendamine ja praktiliste võtete andmine oskuslikumaks enesejuhtimiseks. Koolituse tulemus (õpiväljundid) Koolituse läbinu: teab, millised on ta tulemuslikkuse ja rahulolu allikad ja toimivad enesejuhtimise võtted mõistab, millised on … Read more

Seminaride ja lühikoolituste programmide koostamine

Seminare, ettekandeid ja lühikoolitusi saab edukalt läbi viia ka inimene, kel ei ole vastavat väljaõpet ja kogemust, küll aga on tal spetsialisti poolt koostatud kava/programm ja saadud nõuanded selle programmi rakendamiseks. Konsultatsiooni eesmärk Konsultatsiooni eesmärk on luua programm/kava konkreetse ürituse läbi viimiseks ning nõustada esinejat/ tegevuse juhti selle programmi kasutamiseks. Konsultatsiooni tulemus Tellijal on olemas … Read more

Esinemine veebis

Treeningu eesmärk on arendada osalejate teadmisi ja oskusi mõjusateks esinemiseks veebirakenduste vahendusel. Treeningu tulemus (õpiväljundid) Õppe läbinu oskab virtuaalesinemistel: koostada mõjusaid esitlusi; kasutada esinemist toetavaid asjakohaseid materjale; köita ja hoida auditooriumi tähelepanu kogu esinemise vältel; esineda kindlalt ja veenvalt, kasutades tehnikaid enesekindla mulje loomiseks. Sihtgrupp Koolitus on abiks kõigile, kel tuleb esineda veebirakenduste vahendusel ning … Read more

Koolitajakoolitus (online)

Kogenud koolitajaks kasvamine võtab aastaid, kuid tulemuslikuks koolitamiseks esmavajaliku teoreetilise aluse saab omandada kiiremini ja virtuaalses koolituskeskkonnas. Koolituse eesmärk Anda õppuritele tulemuslikuks täiskasvanukoolituseks esmatähtis teoreetiline alus ning arendada peamisi koolitustehnikaid. Koolituse tulemus (õpiväljundid) Õppe läbinu teab: kuidas täiskasvanud inimene õpib ja kuidas õpiprotsessi juhtida; millised grupiprotsessid koolitusel ilmnevad ning kuidas nendega arvestada koolituse ettevalmistamisel ja … Read more

Enesejuhtimine

Kuidas teha tööd targemini – mitte rohkem, kuidas kaitsta ennast stressi ja motivatsioonilanguse eest, kuidas käivitada oma loovus – need ja mitmed teised teemad sisalduvad meie enesejuhtimise valdkonna koolitustes. Vaata lähemalt: Isikliku efektiivsuse suurendamine Ajajuhtimine Stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine Loovuse arendamine Teemasid saab omavahel liita ja kombineerida erineva pikkusega koolitusprogrammideks, alates lühiloengutest kuni 2-päevaste praktiliste … Read more

Arenguseminarid

Arenguseminar on grupitöö vorm, kus aktiviseerivate töömeetoditega õhutatakse osalejate vaba mõttevahetust, loovust, süvitsi ja “raamist väljas” mõtlemist ja seda kõike konkreetse teema või arenguülesande piirides. Seminari eesmärk Arenguseminar kui töövorm on universaalne. Seda saab kasutada, et määrata ja täpsustada organisatsiooni strateegiat, eesmärke, arengusuundi, tegevuskavasid, lahendada probleeme või konflikte, analüüsida turusituatsiooni, suurendada teineteisemõistmist, sõlmida kokkuleppeid töötajate … Read more

Ajusõbralikud koolitused ja 4C mudel

Viimase neljakümne aastaga on neuroteadus, uurides inimaju ja selle funktsioone õppimisel, teinud hiiglaslikke arenguhüppeid. Seda, mida teadlased nüüd juba õppimisest teavad on, võrreldes tundmatuga, ikka veel vähe. Kuid see vähenegi lükkab ümber mitmeid kivinenud postulaate eelmisest sajandist ja muudab oluliselt õppimiskäsitlusi. Koolituse eesmärk Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele viimase aastakümne neuroteaduse leide, mis avavad õppimise … Read more