Isikliku efektiivsuse suurendamine

Isikliku efektiivsuse mõõdupuuks on tulemuslikkuse ja rahulolu tasakaal. Paljud jõuavad tulemuseni, tundmata sealjuures rahulolu. Pikaajaline rahulolematus hakkab mõjutama tulemusi ning vähendab efektiivsust. Koolituse eesmärk Koolituse eesmärgiks on eneseteadlikkuse suurendamine ja praktiliste võtete andmine oskuslikumaks enesejuhtimiseks. Koolituse tulemus (õpiväljundid) Koolituse läbinu: teab, millised on ta tulemuslikkuse ja rahulolu allikad ja toimivad enesejuhtimise võtted mõistab, millised on … Read more

Esinemine veebis

Treeningu eesmärk on arendada osalejate teadmisi ja oskusi mõjusateks esinemiseks veebirakenduste vahendusel. Treeningu tulemus (õpiväljundid) Õppe läbinu oskab virtuaalesinemistel: koostada mõjusaid esitlusi; kasutada esinemist toetavaid asjakohaseid materjale; köita ja hoida auditooriumi tähelepanu kogu esinemise vältel; esineda kindlalt ja veenvalt, kasutades tehnikaid enesekindla mulje loomiseks. Sihtgrupp Koolitus on abiks kõigile, kel tuleb esineda veebirakenduste vahendusel ning … Read more

Koolitajakoolitus (online)

Kogenud koolitajaks kasvamine võtab aastaid, kuid tulemuslikuks koolitamiseks esmavajaliku teoreetilise aluse saab omandada kiiremini ja virtuaalses koolituskeskkonnas. Koolituse eesmärk Anda õppuritele tulemuslikuks täiskasvanukoolituseks esmatähtis teoreetiline alus ning arendada peamisi koolitustehnikaid. Koolituse tulemus (õpiväljundid) Õppe läbinu teab: kuidas täiskasvanud inimene õpib ja kuidas õpiprotsessi juhtida; millised grupiprotsessid koolitusel ilmnevad ning kuidas nendega arvestada koolituse ettevalmistamisel ja … Read more

Motiveerimisoskused

Teise inimese motivatsiooni tekke ja hoidmise toetamine võib olla oluline väga erinevates eluvaldkondades. Erinevaid motivatsiooniteooriaid on viimasel aastasajal loodud kümneid ja kümneid. Ükski neist ei ole vale, samas ei suuda ükski neist ka lõpuni ära seletada motivatsiooni olemust. See on mõistetav, sest erinevalt näiteks kompetentsidest või isiksuseomadustest, on motivatsioon ajas väga kiiresti muutuv ja individuaalne … Read more

Enesejuhtimine

Kuidas teha tööd targemini – mitte rohkem, kuidas kaitsta ennast stressi ja motivatsioonilanguse eest, kuidas käivitada oma loovus – need ja mitmed teised teemad sisalduvad meie enesejuhtimise valdkonna koolitustes. Vaata lähemalt: Isikliku efektiivsuse suurendamine Ajajuhtimine Stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine Loovuse arendamine Teemasid saab omavahel liita ja kombineerida erineva pikkusega koolitusprogrammideks, alates lühiloengutest kuni 2-päevaste praktiliste … Read more

Juhtide arenguprogrammid

Juhtimiskompetentside arendamine organisatsioonis on tõhusam, kui hajusate üksikkoolituste asemel rakendatakse terviklikku arenguprogrammi. Sellises programmis on käsitletavad teemad omavahel seotud ja loogilises järgnevuses. Koolitusmoodulite vahelist aega saab kasutada iseseisvate ülesannete ja muude arendustegevuste tarbeks. Pikas programmis on võimalik lisaks teadmistele-oskustele arendada ka juhtimiskultuuri, hoiakuid ja väärtushinnanguid. Lisakasu hakkab tooma grupidünaamika areng. Paranevad suhted ja üksteisemõistmine, tugevneb … Read more