Koolituse tulemuslikkuse hindamine

Kristel Jalak, ilmunud 2014  Personali Praktik : Pp (2014) nr. 39, lk. 26-27 Töötajate koolitamine on vältimatu tegevus. Ühelt poolt kohustab selleks seadus, teisalt on see hädavajalik, et üha aheneval tööjõuturul püsida konkurentsivõimeline nii klientide silmis kui tööandjana. Koolitusega kaasnevad kulud. Osa neist on ilmsed – koolituse maksumus, ruumi rent, kohv ja küpsis, lähetuskulud. Teised … Read more

Saunas, saalis või salongis?

Mari-Liis Järg Koolituste korraldajad- tellijad seisavad aeg-ajalt ikka küsimuse ees, millist koolitust oma töötajate osta – millistes tingimustes õppimine ja missugune õppeviis on sobivam? Et viimasel ajal korraldatakse koolitusi üsna erinevates kohtades ja alustel, siis tahan pisut arutleda kolme koolitusvormi üle – seikluskoolitused väljasõiduga, saalikoolitused ja treeningkursused komplekteerituna väikestele gruppidele. „Võiks teha midagi lõbusat, et … Read more

Intensiivne koolitus pole alati õige valik

Mari-Liis Järg, ilmus Äripäev 02.11.2005 Koolituse korraldamisel olen aastate jooksul kokku puutunud erinevate tellijate soovide ja vajadustega. Ja kuigi enamusel ettevõtetest on oma põhimõtted, arengukavad jms, mis suurema või väiksema täpsusega määratlevad, millise suunitlusega koolitust tellida, olen märganud, et klient on vahest hädas endale sobiva teenuse välja valimisega. Veelgi keerulisem on olukord siis kui selgemad … Read more

Kuidas korraldada edukat sisekoolitust?

Kadri Kõiv, Kristel Jalak Ilmunud Koolitusekspressis, 22.01.2009 Millistele küsimustele tuleks enne sisekoolituse korraldamist varakult mõtelda?Selleks, et sisekoolitused hästi toimima hakkaksid, tuleks organisatsioonis enda jaoks selgeks mõelda: millised on meie organisatsiooni vajadused lähtuvalt strateegilistest eesmärkidest, juhtide tähelepanekutest ja töötajate poolt väljendatud vajadustest ja ootustest? millised on sisekoolituste eesmärgid ja milliseid tulemusi me selleläbi loodame saada? millised … Read more

Sisekoolitus säästab raha ja motiveerib töötajaid

Kadri Kõiv, Kristel Jalak Ilmunud Koolitusekspressis, 22.01.2009 On teemasid, mida saab kõige paremini õpetada inimene oma organisatsioonist. Hea oleks, kui ta oskaks korraldada sisekoolitusi. Ajal, mil organisatsioonid vaatavad tõsiselt üle oma kulutusi ja koguni koondavad töötajaid, võib tunduda kohatu investeerida arendusse ja koolitusse. Ometi võib just pädevast ja kvalifitseeritud töötajaskonnast kujuneda võtmetegur sellest keerulisest perioodist … Read more