Sisekoolitus säästab raha ja motiveerib töötajaid

Kadri Kõiv, Kristel Jalak Ilmunud Koolitusekspressis, 22.01.2009

On teemasid, mida saab kõige paremini õpetada inimene oma organisatsioonist. Hea oleks, kui ta oskaks korraldada sisekoolitusi.

Ajal, mil organisatsioonid vaatavad tõsiselt üle oma kulutusi ja koguni koondavad töötajaid, võib tunduda kohatu investeerida arendusse ja koolitusse. Ometi võib just pädevast ja kvalifitseeritud töötajaskonnast kujuneda võtmetegur sellest keerulisest perioodist edukalt väljatulekuks. Kuid töötajate koolitamiseks tuleb nüüd leida uusi viise.


Üks tasapisi hoogustuv, kuid seni ikka veel vähe kasutust leidev võimalus on rakendada sisekoolitajaid. On asju, mida saab kõige paremini õpetada keegi väljastpoolt, aga on asju, mida saabki õpetada vaid inimene oma organisatsioonist.

On asju, mida saab kõige paremini õpetada keegi väljastpoolt, aga on asju, mida saabki õpetada vaid inimene oma organisatsioonist.

Iseenesest kasutatakse kolleegidelt õppimist päris palju: keegi tutvustab või näitab oma töövõtteid, räägib viimasel konverentsil kuuldust vms. Ent sageli tehakse seda kuidagi mööda minnes, justkui töö kõrvalt aega näpates. Oma oskuste või kogemuste jagaja ei pea end sealjuures koolitajaks, vaid “püüab kolleegidele natuke seda asja tutvustada”.

Võrdne sisseostetava koolitusega

Tahan rõhutada: sisekoolitus peaks olema võrdne sisseostetava koolitusega. See saab olla sama väärtuslik ja tulemuslik nagu tellitud koolitaja poolt läbi viidud koolitus.

Kuid ainult siis, kui sisekoolitusse suhtutakse tõsidusega ning seda tehakse hästi. “Hästi” ei tähenda, et piisab inimestest, kellel on loomupärane võime ja soov oma teadmisi edasi anda. Sisekoolituste õnnestumiseks sarnaselt sisseostetavale koolitusele on vaja läbimõeldud eesmärgipüstitust, süsteemset tegutsemist ja toetavaid tingimusi. Päris ilma kuludeta ei saa teha ka sisekoolitusi. Aga väliskoolitusest mitu korda odavamalt küll.

Sisekoolitajad on kõrgelt motiveeritud

Eri organisatsioonides sisekoolitussüsteeme luues olen kogenud, et sisekoolitajad on üks kõrgelt motiveeritud töötajate grupp. Selle tegevuse juures kehtib tõepoolest tarkusetera: teistele andes saadakse ise. Parimal juhul on sisekoolitajaks saamine auasi, mida paljud ihaldavad ja milleni jõudmiseks tuleb pingutada.

Kindlasti ei piisa selleks, et olla sisekoolitaja, ainult heast tahtest. Vaja on õpetamisoskusi. Olete ehk isegi kogenud, et palju kergem on õppida inimeselt, kes ei ole üksnes oma ala tipptegija, vaid kes teab ka seda, kuidas oma teadmisi ja oskusi teisteni viia?

Kindlasti ei piisa selleks, et olla sisekoolitaja, ainult heast tahtest. Vaja on õpetamisoskusi.

Sisekoolitaja vajab vastavat väljaõpet. Professionaalseks koolitajaks saamine nõuab üldjuhul päris palju aega ja teadmiste-kogemuste ammutamist. Kuid ega kõik teadmised ja oskused ei pea ega saagi olla olemas hetkel, mil koolitaja esimest korda inimeste ette astub. Kindlasti on vaja mõningaid alusteadmisi ja arusaama sellest, kuidas õpib täiskasvanud inimene. Tuleks teada, kuidas hoida üleval huvi õppimise vastu ja teha ennast teiste jaoks arusaadavaks. Tunda levinud koolitusmeetodeid, osata neid valida ning kasutada vastavalt olukorrale. Edasine tuleb paljuski töö ning jätkuva enesetäiendamise käigus.

Pidev leidlik areng

Sisekoolitajate pidevasse arendamisse tasub kindlasti panustada. Ka siin võiks olla leidlik – mitte alati ei pea saatma sisekoolitajaid kallitele kursustele. Võib hoopis kutsuda kogenud koolitaja sisekoolitajate tööd jälgima ja neile kohapeal tagasisidet ning soovitusi andma. Jätkuvaks arenguks on kasulik tekitada aeg ja koht, kus sisekoolitajad saaksid omavahel kogemusi vahetada, üksteiselt õppida ja koguda julgust proovida midagi uut.

Hea ettevalmistusega sisekoolitajatest on kasu muudeski ettevõtmistes. Nende oskusi võib edukalt kasutada nõupidamiste korraldamisel, strateegia- või turundusüritustel. Reeglina tajutakse selliseid ülesandeid pigem motivaatorina, mitte lisatööna.
Koolitades oma organisatsiooni inimesi, saavad sisekoolitajad ka väärtuslikku infot ja tagasisidet selle kohta, kuidas ettevõttes tegelikult töö laabub, millised on kitsaskohad või töötajate ootused. Seda infot on tark tähele panna ning kaasata sisekoolitajaid aktiivsemalt ka edasiste arendusplaanide koostamisse.

Hea ettevalmistusega sisekoolitajatest on kasu muudeski ettevõtmistes.