Kuidas korraldada edukat sisekoolitust?

Kadri Kõiv, Kristel Jalak Ilmunud Koolitusekspressis, 22.01.2009

Millistele küsimustele tuleks enne sisekoolituse korraldamist varakult mõtelda?
Selleks, et sisekoolitused hästi toimima hakkaksid, tuleks organisatsioonis enda jaoks selgeks mõelda:

  • millised on meie organisatsiooni vajadused lähtuvalt strateegilistest eesmärkidest, juhtide tähelepanekutest ja töötajate poolt väljendatud vajadustest ja ootustest?
  • millised on sisekoolituste eesmärgid ja milliseid tulemusi me selleläbi loodame saada?
  • millised on sisekoolituste finantseerimise põhimõtted ja eelarve?
  • kuidas valitakse sisekoolituste teemad ja millised on programmide koostamise põhimõtted?
  • kuidas leitakse sisekoolitajad, millist ettevalmistust nad vajavad ja millised on nende pädevuse hindamise põhimõtted?
  • kuidas teavitatakse töötajaid sisekoolituse toimumisest ja kuidas toimub koolitusele registreerumine?
  • millised on koolitustel osalemise põhimõtted ja tingimused?
  • kuidas ja kes jälgib ning kontrollib süsteemi toimimist?
  • kes ja kuidas hindab koolituste tulemuslikkust?
  • kuidas sisekoolitussüsteemi arendatakse ja täiendatakse?

Mida põhjalikumalt need teemad on läbi töötatud, seda paremini ning paindlikumalt hakkab toimima sisekoolitussüsteem. Ettevalmistustöö tundub esmapilgul suur, kuid on kindlasti tehtav, ka oma jõududega.

Konsulteerides organisatsioone sisekoolitussüsteemide osas olen märganud, et kõik töögrupid jõuavad ühel hetkel punkti, kus keegi kärsitum leiab, et päris kõike ei ole ju ette vaja paika panna, asjad kujunevad töö käigus ise.

Võib minna ka nii, et mõnest esmapilgul teisejärgulisest asjast saab eluküsimus. Mäletan ühte ettevõtet, kus sisekoolituste käivitumine takerdus ikka ja jälle küsimuse taha: “Kas osalejatele kohvi ja küpsiseid tohib pakkuda ja kes selle eest maksab?”