Esimesed tulemused kujundavad uue juhi imago

Tiit Kõnnusaar, ilmunud Äripäevas 26.02.2007

Uue meeskonnaga liitudes on oluline saavutada esimesed tulemused võimalikult kiiresti. Kiire edu tekitab ümbritsevates usaldust. Kui õnnestub saavutada käegakatsutavat edu juba esimestel nädalatel, tekib kolleegides ja alluvates kindlustunne, et sa suudad asju toimima panna.

Kuidas aga saab uus juht, kes ei tunne olukorda ja võimalusi ega oma veel täit ülevaadet oma ressurssidest, praktilist edu saavutada? Enamasti pole uue juhi esimesel töökuul usaldus ja vastastikune mõistmine kolleegide ja klientidega piisav, et millegi suuremaga maha saada. Seetõttu ei ole esialgu abi ka ametikohast tulenevast formaalsest võimust, et asju liikuma panna. Kui olete samasugused kui mina, võite ilmselt meenutada segaduse ja kohmetuse tunnet, kui alustate uuel ametikohal ja palute kelleltki teenet.

Sattusin mõned aastad tagasi mittetulunduslikku projektimeeskonda. Esimesel paaril nädalal polnud mul oma ettevõtluse kogemusega mingit ettekujutust mu õigustest ja võimalustest, nagu ka teiste osaliste võimalustest ja huvidest. Seetõttu tundus, et iga lepingu arutelu võis võrrelda vee peal käia püüdmisega ja mõne väikese töö lisamise näis võimalik olevat vaid veenmise või palumise abil.

Siiski on peale lihtsa tellin-maksan lähenemise peaaegu alati olemas ka teisi võimalusi mõjutamiseks. Allan R. Cohen ja David L. Bradford oma raamatus “Mõjutamine võimuta” välja nimekirja sagedasti väärtustatud vahetuskaupadest juhuks, kui puuduvad materiaalsed vahendid mõjutamiseks. Nende abil võite mõjutada neidki, kelle üle ei näi teil esmapilgul erilist mõjuvõimu olevat.

Uue juhi vahetuskaubad uuel töökohal:

Inspiratsiooniga seotud vahetuskaubad

 • Võimalust osaleda üksuse, organisatsiooni, klientide või ühiskonna jaoks suure tähtsusega ülesandes
 • Omada võimalust teha olulisi asju tõeliselt hästi
 • Võimalust teha seda, mis on “õige”, lähtudes kõrgematest standarditest kui vaid efektiivsus

Ülesandega seotud vahetuskaubad

 • Raha, eelarve suurenemise, personali, ruumi jm võimaldamist
 • Võimalust täita ülesandeid, mis suurendavad oskusi ja võimeid
 • Võimalust saada abi käesolevate projektide ja soovimatute ülesannete täitmiseks
 • Võimalust saada otsest või kaudset toetust või konkreetset abi mõne teise ülesande täitmiseks
 • Võimalust midagi kiiremini kätte saada
 • Võimalust pääseda ligi organisatsiooni infole või tehnilisele teadmistele

Positsiooniga seotud vahetuskaubad

 • Pingutuse, saavutuse või võimete tunnustamist
 • Võimalust saada märgatud kõrgemate juhtide või teiste inimesele oluliste isikute poolt
 • Võimalust näidata end kompetentse ja pühendununa
 • Võimalust kuuluda meeskonda või „klubisse”
 • Võimalust saada vajalikke kontakte

Suhtega seotud vahetuskaubad

 • Murede  ja probleemide ärakuulamist
 • Lähedust ja sõprust
 • Isikliku, emotsionaalse toetuse andmist

Isikuga seotud vahetuskaubad

 • Tunnet, et keegi on sinule tänulik või lausa tänuvõlglane
 • Võimalust täita tähtsaid ülesandeid ja omada nende üle kontrolli
 • Teiselt väärtuste, enesehinnangu ja identiteedi toetamist ja kinnituse saamist
 • Mugavust – mitmesuguste sekelduste vältimist või ärahoidmist

(allikas A. Cohen ja D. Bradford „Mõjutamine võimuta“)