Kohanemisaega saab uus juht lühendada

Tiit Kõnnussaar, ilmus Äripäevas 19.02.2007

Keskastme juhi kohanemisperiood uues ametis võib ulatuda kuni poole aastani, kuid juht saab enda kohanemist kiirendada.

Umbes kümme aastat tagasi sattusin noore juhina vastloodud meediaettevõttesse tootmis- ja levijuhiks. Tundsin ennast kindlalt: ajakirja väljaandmise kogemuse põhjal teadsin enda arvates hästi, kuidas tootmist ja levi korraldada, seega tuli sarnast tegevust lihtsalt mitme väljaandega jätkata.

Mõne kuu möödudes selgus, et töötamine suuremas ettevõttes erineb oluliselt varasemast tööst ühe väljaande tootmist ja levi korraldades. Hakkasid ilmnema uued imelikud asjaolud, mis ühel või teisel põhjusel takistasid ja segasid “normaalset” tööd. Kummalisel kombel ei saanud pealtnäha täiesti normaalsed kõrgharitud toimetajad tootmisest tingitud lihtsatest nõudmistest aru.

Enesestmõistetavaid asju tehti täiesti valel viisil või ei saadudki tehtud. Ka liitunud väljaannetest pärit kolleegid ei saanud aru, miks peab asju tegema just sellises järjekorras. Isegi peadirektor ei näinud mõistvat oluliste ettepanekute tähendust ja tähtsust.

Harvard Business Schooli professor Michael Watkins väidab, et selline segadus, mille ajal uus juht, tema ülemused ja alluvad peavad vastastikku kohanema, on täiesti loomulik. Watkinsi korraldatud küsitlus näitas, et keskmise suurusega ettevõttes mõjutab uue keskastme juhi tööletulek keskmiselt 12,4 inimese tööd kogu kohanemisperioodi (3-6 kuu) vältel.

Üleminekuperioodi esimesel poolel uus juht väärtusi ei loo ja üleminekuperioodi võib läbituks pidada alles siis, kui uue juhi loodud lisaväärtus katab kõik tema värbamis- ja kohanemiskulud.

10 soovitust kiiremaks kohanemiseks:

 1. Liigu edasi – tee oma peas selge lõpp vana tööpostiga ja valmistu vaatama uuele värske pilguga. Suurim oht on arvata, et vanas kohas edu toonu töötab ka uues.
   
 2. Kiirenda õppimist – õpi võimalikult kiiresti tundma turgu, tooteid, tehnoloogiaid, struktuure, ettevõtte kultuuri ja poliitikat.
   
 3. Vali õiged strateegiad – tee endale selgeks, kas sul on tegemist millegi täiesti uue käivitamise, sissetöötatu käigushoidmise või saneerimisega. Situatsiooni õige hindamine uues kohas aitab hoida ära segadusi ootustes ja kiirendab edu.
   
 4. Tekita nähtavat edu – varajane edu tekitab usaldust. Otsi võimalusi saavutada edu juba esimestel nädalatel, sest see aitab luua tunnet, et sa suudad asju toimima panna.
   
 5. Loo liite – sinu edu sõltub sinu oskusest mõjutada äripartnereid ja kaastöötajaid – ka neid, kelle üle sul puudub otsene võim. Tee võimalikult kiiresti kindlaks inimesed, kellest sõltub sinu edu.
   
 6. Räägi inimestega – planeeri olulisi vestlusi, et saada paremat ülevaadet situatsioonist, sinule pandud ootustest, võimalustest ja ohtudest.
   
 7. Ole oma organisatsiooni arhitekt – loo keskkond, mis aitaks täita sulle pandud kohustusi ja ootusi.
   
 8. Loo meeskond – ole süsteemne ning lähtu meeskonda luues sulle pandud ülesannetest ja valitud strateegiast.
   
 9. Ole tasakaalus – et teha õigeid valikuid, pead olema seesmiselt tasakaalus. Tasakaalutus põhjustab valesid perspektiive, isolatsiooni ja valesid otsuseid.
   
 10. Toeta kõiki – alluvaid, ülemusi ja kolleege. Aita neil muudatustega harjuda ja toime tulla. See on kasulik nii õhkkonnale kui ka majandustulemustele.

(allikas: Michael Watkins “The First 90 Days”)