Juhtide arenguprogrammid

Juhtimiskompetentside arendamine organisatsioonis on tõhusam, kui hajusate üksikkoolituste asemel rakendatakse terviklikku arenguprogrammi. Sellises programmis on käsitletavad teemad omavahel seotud ja loogilises järgnevuses. Koolitusmoodulite vahelist aega saab kasutada iseseisvate ülesannete ja muude arendustegevuste tarbeks. Pikas programmis on võimalik lisaks teadmistele-oskustele arendada ka juhtimiskultuuri, hoiakuid ja väärtushinnanguid. Lisakasu hakkab tooma grupidünaamika areng. Paranevad suhted ja üksteisemõistmine, tugevneb … Read more

Arenguvestluste läbiviimine

Sisuliste, motiveerivate ja tulemuslikkuse suurendamisele suunatud arenguvestluste läbiviimine võib olla väljakutse. Veelgi probleemirikkamaks muudavad ülesande inimesed, kellega on raske suhelda. Ja ka suurepärased töötajad kellele juhil „nagu polegi midagi öelda“. Ometigi on tegemist võimsa juhtimisvahendiga, mis oskuslikul kasutamisel parandab märgatavalt töö tulemusi ning samas innustab ja motiveerib töötajaid. Treeningu eesmärk Arendada osalejate arenguvestluste juhtimise oskusi … Read more

Läbirääkimise meeskonna juhtimine

Kui läbirääkimisi peab ja nendeks valmistub vaid üks inimene, sõltub tema edukus vaid temast endast. Sellest, milline on ta läbirääkimisoskuste tase, stiilide valik, strateegia ja taktikate tundmine, eeltöö põhjalikkus. Niipea, kui kaasatud on rohkem inimesi, läheb asi keerulisemaks. Läbirääkimismeeskonna liikmetel peab olema ühtne arusaam sellest, mis läbirääkimised üldse on, milleks tuleb valmistuda ja kuidas käituda … Read more