Kuidas korraldada edukat sisekoolitust?

Kadri Kõiv, Kristel Jalak Ilmunud Koolitusekspressis, 22.01.2009 Millistele küsimustele tuleks enne sisekoolituse korraldamist varakult mõtelda?Selleks, et sisekoolitused hästi toimima hakkaksid, tuleks organisatsioonis enda jaoks selgeks mõelda: millised on meie organisatsiooni vajadused lähtuvalt strateegilistest eesmärkidest, juhtide tähelepanekutest ja töötajate poolt väljendatud vajadustest ja ootustest? millised on sisekoolituste eesmärgid ja milliseid tulemusi me selleläbi loodame saada? millised … Read more

Sisekoolitus säästab raha ja motiveerib töötajaid

Kadri Kõiv, Kristel Jalak Ilmunud Koolitusekspressis, 22.01.2009 On teemasid, mida saab kõige paremini õpetada inimene oma organisatsioonist. Hea oleks, kui ta oskaks korraldada sisekoolitusi. Ajal, mil organisatsioonid vaatavad tõsiselt üle oma kulutusi ja koguni koondavad töötajaid, võib tunduda kohatu investeerida arendusse ja koolitusse. Ometi võib just pädevast ja kvalifitseeritud töötajaskonnast kujuneda võtmetegur sellest keerulisest perioodist … Read more

Stressi ohjamine nõuab pealehakkamist

Kadri Kõiv, ilmunud Äripäev 28.12.2004. Mis on stress? Stress on elu lahutamatu koostisosa, millega toimetulek määrab suures ulatuses inimese füüsilise ja psüühilise tervise kvaliteedi. Hiljuti avaldatud uuringute tulemused viitavad, et Eesti elanikonna vaimne tervis on stressirohkema töökeskkonna ja kiirete ühiskondlike muutuste tõttu oluliselt halvemas seisus kui enamikus Lääne- ja Põhja-Euroopa riikides. Sotsiaalministeeriumi korraldatud uuringute põhjal … Read more

Püüa omada selget ülevaadet ajakasutusest

Mari-Liis Järg, Jana Tamm, ilmunud Äripäev 25.02.2003 Eesmärgipäraseid juhte iseloomustab muuhulgas selge ülevaade oma ajakasutusest ja kaalutud teadlikud valikud.Artiklis „Busy Manager“ (HBR veebruar 2002) kirjeldavad H. Bruch ja S. Choshal suurettevõtete juhtide pikaajalise uurimuse tulemusi. Uuringus otsisid nad vastust küsimusele, milline on efektiivselt tegutsev juht ning saadud tulemusi kirjeldati keskendumise ja energia skaalal. Nende andmetel … Read more

Lõksud, mis õgivad aega ja raha

Mari-Liis Järg ilmunud Äripäev 26.02.2007 Hoiakud takistavad töö tähtaegset lõpetamist enam kui oskuste puudumine või ajanappus.Kasutame iga päev väljendeid “raiskab aega”, “löön aega surnuks”, “hoian aega kokku”. Kuid nii kummaline kui see ka pole, ei saa ajaga teha ühtegi neist asjadest. Aeg läheb omasoodu, meie saame end ajas ise juhtida. Teiste juhtimisel kasutatavad oskused on … Read more

Kui töö tundub sulle mõtetu ja sa ise ka …

Kuidas läbipõlemist ära tunda? Kadri Kõiv, ilmunud Director, november 2007 Sa oled pidevalt väsinud, sul pole energiat ega motivatsiooni… Päris sage pilt tänapäeval! Kuid läbipõlemise esimesed märgid on hoopis ülisuur entusiasm, tohutu energia ja pidev valmisolek panustada oma töösse. Läbi saab põleda see, kes on kunagi põlenud. Mitmed autoriteetsed uuringud kinnitavad, et läbipõlemise kui tööalase … Read more

Kelle oma on minu aeg, kui see pole päris minu oma?

Mari-Liis Järg Äripäev 07.05.2008 Kord sõitsime lähetusest tagasi koju ja arutasime teel kolleegidega, et mida rohkem tekib kaasaegseid sidevahendeid, seda rohkem tekib tunne, et sinu aeg pole enam päris sinu oma. Eriti lustlikuks muutus meie arutelu siis, kui üks minu kolleegidest tõi näite e-kirjadega. Kas oleksid kümmekond aastat tagasi kujutanud ette, et postiljon laseb su … Read more

Juhid karjääri teises pooles – stressorid ja elutarkus

Kadri Kõiv, ilmus Director 6/2002 Kui teil palutakse kirjeldada juhti, kes on vanem kui 40 aastat, siis millised märksõnad esimesena meelde tulevad? Kindla positsiooniga, edukas, majanduslikult kindlustatud. Ja edasi? Palju reisiv, abielus, teismeliste lastega. Aga ka pikk tööaeg, keerulised situatsioonid, palju ümberlülitusi keset sagedasi kiireid muutusi. Üldiselt arvatakse enamasti, et sellisel juhil läheb paremini kui … Read more

Hoia e-kirjavahetus kontrolli all

Tiit Kõnnussaar, ilmus www.juhtimine.ee 28.08.2007 Kui ma pärast kahepäevast koolitust arvuti avan ja näen teadet „Inbox (78)”, siis tabab mind valusa hoobina arusaam, millega ma oma järgmist kolme-nelja tundi sisustama hakkan. Kuidas sellise virtuaalse laviiniga võimalikult kiiresti hakkama saada, nii et ennelõunal jääks aega veel muudki asjalikku teha? Olen viimase 3–4 aastaga hakanud hindama kõiki … Read more

Esinemisärevusest ei saa vabaneda. Seda saab kontrollida ja varjata.

Kristel Jalak, lühendatult Äripäeva eriväljaanne Juhtimine 30.04.2007 Häid esinejaid on imetletud läbi aegade. Usun, et esinemisoskused hakkasid inimeste staatust mõjutama juba verbaalse kõne tekke algaegadel ning karjajuhiks ja liidriks saamisel ei mänginud rolli mitte ainult füüsiline tugevus, kogemused ja nutikus, vaid ka see, kui veenvalt ja mõjusalt suutis üks või teine hõimuliige teistele oma sõnumit … Read more