Intelligentsest organisatsioonist mõtlemisvõimetuks ettevõtteks

Tiit Kõnnusaar, 8.06.2009 Tänaseks on paljud ettevõtted jõudnud seisu, kus on juba tulnud või tuleb kohe hakata töötajaid koondama. Mulle tundub, et enamasti alustatakse tugistruktuuridest ja koondatakse töötajad, kelle kohustused teised saavad suhteliselt lihtsalt üle võtta. Jääjate töökoormus küll kasvab, kuid mis teha, rasked ajad. Neile, kes jäävad, tuleb tööd juurde. Sellest tulenevalt suureneb vigade … Read more

Koolituse tulemuslikkuse hindamine

Kristel Jalak, ilmunud 2014  Personali Praktik : Pp (2014) nr. 39, lk. 26-27 Töötajate koolitamine on vältimatu tegevus. Ühelt poolt kohustab selleks seadus, teisalt on see hädavajalik, et üha aheneval tööjõuturul püsida konkurentsivõimeline nii klientide silmis kui tööandjana. Koolitusega kaasnevad kulud. Osa neist on ilmsed – koolituse maksumus, ruumi rent, kohv ja küpsis, lähetuskulud. Teised … Read more

360 tagasiside-hindamine kui meetod juhtide arendamiseks

Kristel Jalak, Ilmunud: Self II OÜ kliendileht nr 3, september 2006 360o tagasiside-hindamine, kui üks juhtide arendusmeetodeid, ei ole meil eriti laialt levinud, ehkki viimastel aastatel on huvi selle meetodi vastu tasapisi tõusnud. Eestis kasutavad seda ehk mõnikümmend suuremat ettevõtet, eelkõige rahvusvahelised organisatsioonid, kus juhtide tagasisidestamine on osa personalitöö regulaarsetest protsessidest. Ka eestikeelset kirjandust selle … Read more

Kuidas hinnata hindamist? 360 tagasiside-hindamise usaldusväärsusest.

Kristel Jalak 360o tagasiside-hindamine, kus töötaja kohta kogutakse hinnanguid nii juhtidelt, kolleegidelt, alluvatelt kui teistelt äripartneritelt, on leidnud oma kindla koha paljude Eesti  organisatsioonide inimeste arendamisega seotud tegevuses.Hindamismeetodist tulenevat kasu varjutab aga tihtipeale murelik küsimus: “Kui usaldusväärsed on saadud andmed?” Mure on eriti põhjendatud, kui tagasiside-hindamise tulemused on organisatsioonis seotud palgasüsteemi , soodustuste või karjäärimudeliga. … Read more

Saunas, saalis või salongis?

Mari-Liis Järg Koolituste korraldajad- tellijad seisavad aeg-ajalt ikka küsimuse ees, millist koolitust oma töötajate osta – millistes tingimustes õppimine ja missugune õppeviis on sobivam? Et viimasel ajal korraldatakse koolitusi üsna erinevates kohtades ja alustel, siis tahan pisut arutleda kolme koolitusvormi üle – seikluskoolitused väljasõiduga, saalikoolitused ja treeningkursused komplekteerituna väikestele gruppidele. „Võiks teha midagi lõbusat, et … Read more

Katseaeg võimaldab töötingimusi hinnata

Kristel Jalak, ilmunud Postimees 31.05.2005 Katseaeg on sõna otseses mõttes katsetamise aeg mõlemale poolele – tööandja vaeb kandidaadi sobivust ametikohale ning töötaja saab hinnata, kas pakutud tingimused on talle vastuvõetavad. Erafirmades töölepingu alusel tööle asuvatele inimestele näeb seadus ette maksimaalselt neljakuuse katseaja. Alati võib katseaeg olla lühem või hoopis puududa – see on firma juhtkonna … Read more

Intensiivne koolitus pole alati õige valik

Mari-Liis Järg, ilmus Äripäev 02.11.2005 Koolituse korraldamisel olen aastate jooksul kokku puutunud erinevate tellijate soovide ja vajadustega. Ja kuigi enamusel ettevõtetest on oma põhimõtted, arengukavad jms, mis suurema või väiksema täpsusega määratlevad, millise suunitlusega koolitust tellida, olen märganud, et klient on vahest hädas endale sobiva teenuse välja valimisega. Veelgi keerulisem on olukord siis kui selgemad … Read more

Kuidas korraldada edukat sisekoolitust?

Kadri Kõiv, Kristel Jalak Ilmunud Koolitusekspressis, 22.01.2009 Millistele küsimustele tuleks enne sisekoolituse korraldamist varakult mõtelda?Selleks, et sisekoolitused hästi toimima hakkaksid, tuleks organisatsioonis enda jaoks selgeks mõelda: millised on meie organisatsiooni vajadused lähtuvalt strateegilistest eesmärkidest, juhtide tähelepanekutest ja töötajate poolt väljendatud vajadustest ja ootustest? millised on sisekoolituste eesmärgid ja milliseid tulemusi me selleläbi loodame saada? millised … Read more

Sisekoolitus säästab raha ja motiveerib töötajaid

Kadri Kõiv, Kristel Jalak Ilmunud Koolitusekspressis, 22.01.2009 On teemasid, mida saab kõige paremini õpetada inimene oma organisatsioonist. Hea oleks, kui ta oskaks korraldada sisekoolitusi. Ajal, mil organisatsioonid vaatavad tõsiselt üle oma kulutusi ja koguni koondavad töötajaid, võib tunduda kohatu investeerida arendusse ja koolitusse. Ometi võib just pädevast ja kvalifitseeritud töötajaskonnast kujuneda võtmetegur sellest keerulisest perioodist … Read more