Kovisioonisüsteemi loomine

Kovisioon on tegevus, mille käigus kolleegid üksteist toetavad ja innustavad edasi arenema, et koos leida lahendusi võimalikele probleemidele ning üheskoos rõõmustada õnnestumiste üle.  Kovisiooni põhimõtteks on: teisi aidates ning toetades aidatakse samal ajal ka iseennast. Kovisooni eelduseks on sarnane töökogemus. Meetodit on võimalik rakendada nii kahe inimese vahel või ka suuremas grupis. Efektiivseim grupi suurus … Read more

360° tagasiside hindamine

360° tagasiside hindamine on hindamis- ja arendamisinstrument, mille abil on võimalik koguda kompleksne tagasiside inimese kompetentsidele, oskustele ja käitumisele. Hindamise tulemusena saab inimene teada, kuidas tajuvad tema käitumist kaastöötajad või teised temaga lähedalt seotud grupid. Joonistuvad välja inimesed tugevused ja arenguruum nähtuna teiste poolt. Kaks argumenti 360° tagasiside hindamise tegemise toetuseks: Annab ausa vastuse küsimusele … Read more

Töörahulolu-uuringud

Töörahulolu perioodiline uurimine organisatsioonis annab väärtuslikku sisendit juhtimisotsuste tegemiseks ja arendustegevuste planeerimiseks. Samuti pakub see töötajatele väljundit oma arvamuste ja ettepanekute edastamiseks juhtkonnale ning suurendab seeläbi kaasatuse tunnet ja töömotivatsiooni. Konsultantide kaasamine uuringu läbiviimisesse tagab osalejate anonüümsuse ja konfidentsiaalsuse ning suurendab vastuste usaldusväärsust. Pakume uuringute läbiviimist veebikeskkonnas, paber-pliiats vormis või kombineeritult. Teostame uuringuid tellija küsimustikuga, … Read more